LIÊN KẾT KHÁC

Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ đại học: Lý luận và thực tiễn

Sáng ngày 05/11/2021, đại diện Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục (ĐBCLGD) - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã có bài trình bày tham luận tại hội thảo trực tuyến “Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ đại học: Lý luận và thực tiễn” do Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Hội thảo quy tụ gần 500 học giả, nhà nghiên cứu là các chuyên gia đầu ngành và cán bộ, giảng viên từ các cơ sở giáo dục đại học, viện, trung tâm đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục trên cả nước. Ở điểm cầu ĐHĐN có sự tham gia của lãnh đạo và các cán bộ làm công tác chuyên môn từ Ban ĐBCLGD, Phòng Khảo thí & ĐBCLGD các trường đại học thành viên.

Hội thảo quy tụ gần 500 học giả là các chuyên gia đầu ngành và cán bộ, giảng viên trên cả nước

Ban tổ chức đã lựa chọn và sắp xếp việc trình bày lý luận chung và thực tiễn của từng đơn vị để tìm ra giải pháp thích ứng với điều kiện tự chủ đại học, sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong 15 báo cáo tham luận. Sau các báo cáo của phiên toàn thể về Bảo đảm và kiểm định chất lượng để nâng cao hiệu quả tự chủ đại học ở Việt Nam; Quản trị chất lượng giáo dục đại học thế hệ thứ ba; Đảm bảo chất lượng trong bối cảnh tự chủ đại học: góc nhìn từ phía các trường đại học ngoài công lập các đại biểu tham gia vào 4 tiểu ban với các chủ đề khác nhau như Đảm bảo chất lượng, Kiểm định, Xếp hạng đại học… 

PGS.TS. Đinh Thành Việt đại diện cho Đại học Đà Nẵng báo cáo chuyên đề tại hội thảo

Xuất phát từ thực tiễn và kinh nghiệm bảo đảm chất lượng với kết quả 28 chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế, 03 chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn trong nước, PGS.TS. Đinh Thành Việt đại diện cho Đại học Đà Nẵng chia sẻ “Thực tiễn công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo tại Đại học Đà Nẵng: khó khăn, thách thức và đề xuất giải pháp”. Báo cáo bên cạnh việc trình bày khái quát về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục tại Đại học Đà Nẵng còn đi sâu vào phân tích thực trạng và một số giải pháp cụ thể, thiết thực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học cũng như các điều kiện bảo đảm chất lượng để thực thi tự chủ đại học.

PGS.TS. Đinh Thành Việt chia sẻ giải pháp thực hiện đo lường đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của CTĐT

Phát biểu tại phiên thảo luận, bên cạnh những kinh nghiệm trong kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA, PGS.TS. Đinh Thành Việt nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như phương pháp triển khai đo lường đánh giá mức độ người học đạt các chuẩn đầu ra chương trình đào tạo để đáp ứng yêu cầu của các bộ tiêu chuẩn kiểm định mới. Các đại biểu tham dự hội thảo đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong rà soát, cải tiến thường xuyên để đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng làm tiền đề, làm đòn bẩy cho kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

Tin Ban ĐBCLGD

Print
461 Rate this article:
3.0