LIÊN KẾT KHÁC

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Đại học Đà Nẵng về tình hình thực hiện Luật số 34/2018/QH14 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP

Ngày 04/8, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) do TS. Cảnh Chí Dũng-Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (TCCB) làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) về tình hình thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (GDĐH) (Luật số 34/2018/QH14) và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật. Tham gia Đoàn công tác của Bộ GDĐT còn có các cán bộ của các Vụ (TCCB, GDĐH).


Toàn cảnh buổi làm việc tại ĐHĐN 

Tham dự buổi làm việc về phía ĐHĐN có: TS. Phan Minh Đức-Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN; PGS.TS. Lê Quang Sơn-Phó Giám đốc ĐHĐN. Cùng tham dự có Chánh Văn phòng, Trưởng các ban hữu quan (TCCB, Đảm bảo Chất lượng Giáo dục), Chủ tịch Hội đồng trường của các trường ĐH thành viên (Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật).


TS. Phan Minh Đức-Chủ tịch 
Hội đồng ĐHĐN phát biểu 

Theo Phó Vụ trưởng Vụ TCCB Cảnh Chí Dũng, mục đích của buổi làm việc là nhằm khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Luật số 34/2018/QH14 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP, qua đó Đoàn công tác của Bộ GDĐT mong muốn nhận được các báo cáo, phản ánh những vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành Luật, Nghị định từ thực tiễn của ĐHĐN cũng như các trường ĐH thành viên, từ đó ghi nhận các ý kiến đề xuất, khuyến nghị để báo cáo với lãnh đạo Bộ GDĐT.


TS. Huỳnh Phương Nam 
Trưởng ban Ban TCCB ĐHĐN báo cáo 

Báo cáo tình hình thành lập và hoạt động của Hội đồng ĐHĐN cũng như các Hội đồng trường của các trường ĐH thành viên trong thời gian qua, TS. Phan Minh Đức-Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN cho biết, ĐHĐN đã triển khai thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng các quy định của Luật số 34/2018/QH14 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP; ban hành các Nghị quyết thể hiện vai trò, chức năng của Hội đồng ĐHĐN, qua đó ĐHĐN đã đạt những kết quả tích cực, toàn diện trên nhiều mặt công tác.

Đây cũng là dịp để Hội đồng ĐHĐN và các Hội đồng trường của các trường ĐH thành viên cùng Đoàn công tác trao đổi, chia sẻ, đề xuất giải pháp tháo gỡ những vấn đề còn bất cập, phát sinh từ thực tiễn.   

Các đại biểu của ĐHĐN phát biểu 

Tại buổi làm việc, TS. Huỳnh Phương Nam-Trưởng ban Ban TCCB ĐHĐN đã báo cáo tình hình thực hiện Luật số 34/2018/QH14 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của ĐHĐN với những nội dung trọng tâm như: Tình hình, kết quả công tác, triển khai thi hành Luật, Nghị định của ĐHĐN; Việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của ĐHĐN cũng như đối với các trường ĐH thành viên, đơn vị thuộc, trực thuộc; Việc thực hiện chức năng, quyền hạn của Hội đồng ĐHĐN và các Hội đồng trường của các trường ĐH thành viên; Đánh giá chung và một số đề xuất, kiến nghị.


Các thành viên Đoàn công tác 
Bộ GDĐT trao đổi ý kiến

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Đoàn công tác của Bộ GDĐT đã có ý kiến trao đổi, giải đáp cùng làm rõ những nội dung có liên quan đến vai trò, cơ cấu của Hội đồng trường, trong đó có các thành viên ngoài trường; các quy định bổ sung, thay thế các thành viên của Hội đồng trường; công tác giám sát (thường xuyên, chuyên đề) của Hội đồng trường; mối quan hệ giữa Hội đồng trường với các tổ chức, đơn vị khác trong hệ thống quản trị ĐH…

TS. Cảnh Chí Dũng Phó Vụ trưởng Vụ TCCB phát biểu

Kết luận tại buổi làm việc, đại diện Đoàn công tác của Bộ GDĐT, TS. Cảnh Chí Dũng-Phó Vụ trưởng Vụ TCCB trân trọng cám ơn lãnh đạo ĐHĐN, các trường ĐH thành viên đã tham dự, báo cáo và đóng góp ý kiến với Đoàn công tác. Đại diện Đoàn công tác ghi nhận các ý kiến phát biểu, đề xuất và kiến nghị của các đại biểu dự họp. Đây là cơ sở để Đoàn tiếp tục hoàn thiện nội dung Báo cáo khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Luật số 34/2018/QH14 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP, báo cáo lãnh đạo Bộ GDĐT.

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
70 Rate this article:
No rating