LIÊN KẾT KHÁC

Hội đồng Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 họp Phiên thứ 8

Ngày 05/10/2022, Hội đồng Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp Phiên thứ 8 với sự chủ trì của TS. Phan Minh Đức-Chủ tịch Hội đồng và sự tham dự của toàn thể các thành viên Hội đồng. 

Toàn cảnh Phiên họp 

Tại Phiên họp, các thành viên của Hội đồng ĐHĐN đã nghe đại diện lãnh đạo Ban Kế hoạch-Tài chính báo cáo kế hoạch tài chính; kế hoạch đầu tư công của ĐHĐN năm 2023.

Đại diện lãnh đạo các ban báo cáo 

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Cán bộ báo cáo về việc thay thế thành viên các Hội đồng trường của các trường đại học thành viên (nhiệm kỳ 2020-2025) bao gồm: Thay thế thành viên đại diện ĐHĐN tham gia Hội đồng trường Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN; thay thế các thành viên đại diện người học, đại diện viên chức và người lao động tham gia Hội đồng trường Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn, ĐHĐN; thay thế đại diện người học tham gia Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN. 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ Giám đốc ĐHĐN phát biểu 

Sau khi nghe PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN phát biểu làm rõ thêm một số nội dung của các báo cáo kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công của ĐHĐN năm 2023, Hội đồng đã thảo luận, cho ý kiến hoàn thiện và thông qua nội dung các báo cáo được trình bày tại Phiên họp. 

Các thành viên của Hội đồng phát biểu 

Hội đồng đã nghe và cho ý kiến thống nhất với các báo cáo tự đánh giá; tiếp đó biểu quyết kết quả xếp loại năm học 2021-2022 đối với Giám đốc ĐHĐN và Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN. 

TS. Phan Minh Đức Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN phát biểu 

Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN đã báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trong thời gian qua, theo đó đã thay đổi tên gọi trong Đề án đổi thành Trường Đại học Việt-Anh, ĐHĐN; triển khai thực hiện Thông tư số 41/2021/TT-BGDĐT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương.

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
439 Rate this article:
No rating