LIÊN KẾT KHÁC

Hội đồng Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 họp Phiên thứ II thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

Chiều ngày 15/4/2021, Hội đồng Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp Phiên thứ II dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng TS. Phan Minh Đức và đông đủ các thành viên, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm-Chủ tịch Hội đồng Trường đã trình bày báo cáo Đề án tự chủ của Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN, làm rõ tính cấp thiết cần tiếp tục đổi mới quản trị ĐH theo xu hướng tự chủ, thực hiện Luật Giáo dục ĐH sửa đổi.

PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm báo cáo Đề án tự chủ Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN

Theo Đề án, Nhà trường sẽ đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các giá trị với xã hội và cam kết đảm bảo lợi ích của cán bộ, giảng viên, người học và các bên liên quan, tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của ĐHĐN đồng thời phát huy truyền thống, tiềm lực và khẳng định uy tín, học hiệu Nhà trường trong hệ thống giáo dục ĐH nước nhà.

TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương báo cáo Đề án thành lập Trường ĐH Quốc tế-ĐHĐN

TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương-Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh  (VNUK) đã báo cáo Đề án thành lập Trường ĐH Quốc tế-ĐHĐN trên cơ sở Viện VNUK, trong đó đã nêu bật mục tiêu, lộ trình và các bước chuẩn bị về mọi mặt cho chiến lược phát triển, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Đại diện lãnh đạo các ban chức năng báo cáo dự thảo các Quy chế của ĐHĐN

Đại diện lãnh đạo các ban chức năng của ĐHĐN cũng đã báo cáo, trình Hội đồng ĐHĐN các văn bản quan trọng như: Dự thảo quyết toán Ngân sách Nhà nước và Báo cáo tài chính năm 2020, Dự thảo Quy chế tài chính của ĐHĐN (Ban Kế hoạch Tài chính); Dự thảo Quy chế Dân chủ cơ sở của ĐHĐN và Hồ sơ bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn, ĐHĐN (Ban Tổ chức Cán bộ).

GS.TSKH. Bùi Văn Ga phát biểu

Sau khi nghe các dự thảo báo cáo, Đề án, các thành viên của Hội đồng ĐHĐN đã phát biểu ý kiến, thảo luận, đề xuất bổ sung và làm rõ các giải pháp, định hướng; thống nhất chủ trương, thông qua các Dự thảo báo cáo và Đề án đã trình bày.

GS.TS. Trần Văn Nam phát biểu

Phát biểu tại Phiên họp, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN đã đánh giá cao những kết quả nổi bật thời gian qua, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến, trong đó ĐHĐN sẽ tập trung cho công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, tiếp tục triển khai các kế hoạch trung hạn, dự án ODA để đẩy nhanh tiến độ xây dựng ĐHĐN (tại Hoà Quý-Điện Ngọc).

Các đại biểu thảo luận

Phát biểu kết luận Phiên họp, TS. Phan Minh Đức-Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN đã ghi nhận những kết quả quan trọng đã đạt được, thống nhất các nội dung được Hội đồng thảo luận và quyết nghị.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc ĐHĐN phát biểu

Tại Phiên họp này, Hội đồng ĐHĐN cũng đã thảo luận, thông qua việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng ĐHĐN và Ban Giám đốc ĐHĐN thực hiện một số công tác như xem xét mở ngành đào tạo, xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng, mua sắm, sửa chữa cho Cơ quan ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc; thống nhất chủ trương để Ban Giám đốc ĐHĐN tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ.

TS. Phan Minh Đức Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN phát biểu

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
301 Rate this article:
No rating