LIÊN KẾT KHÁC

Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng họp Phiên thứ 8

Ngày 07/7/2022, Hội đồng Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) giáo dục Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã họp Phiên thứ 8 với sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng.

Toàn cảnh Phiên họp

Tại Phiên họp, PGS.TS. Đinh Thành Việt-Trưởng ban Ban ĐBCL giáo dục ĐHĐN đã báo cáo các hoạt động và kết quả chính trong công tác đảm bảo, kiểm định chất lượng (KĐCL) của ĐHĐN thời gian qua, theo đó đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong từ hoàn thiện hệ thống văn bản, quy trình, hướng dẫn đến công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các cán bộ làm công tác ĐBCL; triển khai nhiều hoạt động rà soát, cải tiến các chương trình đào tạo (CTĐT) phục vụ KĐCL tại các trường đại học (ĐH) thành viên…

Trưởng ban Ban ĐBCL giáo dục (bên trái), Trưởng ban Ban KHCN&MT báo cáo

Kết quả KĐCL các trường ĐH thành viên (Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Ngoại ngữ) đã hoàn thành KĐCL cơ sở giáo dục (chu kỳ 2), trong đó Trường ĐH Kinh tế và Trường ĐH Sư phạm đã được công nhận đạt KĐCL cơ sở giáo dục; 36 CTĐT (41 lượt) đã được KĐCL theo các tiêu chuẩn trong nước (6 CTĐT) và quốc tế (30 CTĐT), trong đó có 05 CTĐT tái kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế. ĐHĐN tiếp tục là một trong ba cơ sở giáo dục ĐH trong cả nước có số lượng các CTĐT đạt  chuẩn chất lượng quốc tế nhiều nhất, Trưởng ban Ban ĐBCL giáo dục ĐHĐN cho biết.

GS. Bùi Văn Ga, GS. Trần Văn Nam phát biểu

Đại diện Ban ĐBCL giáo dục ĐHĐN cũng tự đánh giá những khó khăn, bất cập và hạn chế trong công tác ĐBCL, KĐCL và xếp hạng ĐH; đề xuất một số giải pháp, kế hoạch hành động trong thời gian đến.

Các thành viên của Hội đồng đã phát biểu, bày tỏ sự thống nhất với những đánh giá, kết quả đạt được trong thời gian qua; khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác ĐBCL, KĐCL và xếp hạng ĐH đối với sự phát triển của ĐHĐN nói chung, các trường ĐH thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc nói riêng.

 

Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN (bên trái) Phó Giám đốc ĐHĐN Lê Quang Sơn phát biểu

Các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ những vấn đề còn tồn tại, từ đó đề xuất định hướng giải pháp để tập trung tháo gỡ, kịp thời khắc phục như: Xây dựng, hoàn thiện chiến lược ĐBCL, KĐCL và xếp hạng ĐH có tính dài hạn theo mục tiêu, lộ trình cụ thể; Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống ĐBCL bên trong trong đó kế hoạch cải tiến cần liên tục được rà soát theo suốt chu kỳ kiểm định; Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu, minh chứng bài bản, khoa học phục vụ công tác KĐCL; Nghiên cứu định mức kinh phí phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế..

Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa (bên trái), Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN phát biểu

Phát biểu tại Phiên họp, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng ĐBCL ĐHĐN trân trọng cám ơn, tiếp thu các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng, đặc biệt là GS. Bùi Văn Ga, GS. Trần Văn Nam, các đồng chí Chủ tịch Hội đồng ĐH, Phó Giám đốc ĐHĐN và Hiệu trưởng các trường ĐH thành viên. 

Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (bên trái), Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin & Truyền thông Việt-Hàn phát biểu

Giám đốc ĐHĐN ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được, trong đó nổi bật là các trường ĐH thành viên đã hoàn thành tốt KĐCL chu kỳ 2; nhiều CTĐT của các trường (Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Ngoại ngữ…) được kiểm định trong nước, quốc tế; Ban ĐBCL giáo dục ĐHĐN đã hỗ trợ, đồng hành với các trường ĐH thành viên trong hoạt động ĐBCL, KĐCL cũng như các đơn vị đào tạo trực thuộc đang chuẩn bị kiểm định; Các chuyên gia ĐBCL, KĐCL của ĐHĐN thể hiện được tiếng nói, đóng góp tích cực, chia sẻ kinh nghiệm cho các trường trong cả nước…

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm (bên trái) Viện trưởng Viện NC&ĐT Việt-Anh phát biểu

Giám đốc ĐHĐN thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập cần tập trung rút kinh nghiệm để khắc phục kịp thời, trong đó có việc chuẩn bị các báo cáo, thu thập minh chứng, số liệu phục vụ KĐCL; tăng cường phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp giữa các đơn vị, các chuyên gia trong công tác ĐBCL, KĐCL; đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin và truyền thông nội bộ để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong toàn ĐHĐN thấm nhuần văn hoá chất lượng, trở thành phổ biến, thường xuyên, thực chất và tránh hình thức, đặc biệt chú trọng các giải pháp thực sự cải tiến để nâng cao chất lượng.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại Phiên họp

KĐCL theo Luật đã trở thành “bắt buộc”, vừa là trách nhiệm, vừa là quyền lợi, do đó các trường, đơn vị, các ban chức năng, đầu mối là Ban ĐBCL giáo dục ĐHĐN cần có kế hoạch hành động quyết liệt hơn nữa; không chỉ các trường ĐH thành viên mà các đơn vị đào tạo trực thuộc cũng phải xúc tiến chuẩn bị, có kế hoạch, đăng ký KĐCL theo lộ trình phù hợp.

Đối với xếp hạng ĐH, cần nỗ lực hơn nữa để tích cực tham gia, qua đó góp phần nâng cao uy tín, vị thế của ĐHĐN cũng như các trường ĐH thành viên; không chạy theo hình thức nhưng chú trọng chất lượng, có lộ trình vững chắc, hiệu quả. "Cái gốc của vấn đề là nhằm phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học”, Giám đốc ĐHĐN nhấn mạnh.

Các thành viên của Hội đồng ĐBCL giáo dục ĐHĐN chụp ảnh lưu niệm

Giám đốc ĐHĐN đề nghị các đồng chí trong Ban Giám đốc, Hiệu trưởng các trường ĐH thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, sâu sát và cụ thể; giao Ban ĐBCL giáo dục ĐHĐN làm đầu mối phối hợp, rà soát, kiểm tra và đôn đốc để hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, minh chứng đầy đủ, kịp thời; huy động sức mạnh của các trường, đơn vị để góp phần cải thiện, phấn đấu nâng cao thứ hạng của ĐHĐN trên các bảng xếp hạng ĐH uy tín.

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
249 Rate this article:
No rating