LIÊN KẾT KHÁC

Họp hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Y khoa và Điều dưỡng của Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng

Vào ngày 21/3/2024 tại phòng họp Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Họp hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Y khoa và Điều dưỡng của Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN). Tham dự có PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Lê Thành Bắc – Phó Giám đốc ĐHĐN, Phó Chủ tịch HĐ; TS.BS. Lê Viết Nho – Trưởng khoa Khoa Y – Dược, Phó Chủ tịch TT Hội đồng và cùng các thành viên trong hội đồng.


PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch HĐ phát biểu

Hội đồng đánh giá bản báo cáo tự đánh giá (TĐG) chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Y khoa, Điều dưỡng thuộc Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng để chuẩn bị cho giai đoạn đánh giá ngoài CTĐT; xem xét, góp ý thông qua dự thảo báo cáo TĐG CTĐT trình độ đại học ngành Y khoa và Điều dưỡng; trao đổi đề xuất, phân công các công việc, nhiệm vụ tiếp theo để tiến hành đánh giá ngoài CTĐT.
Các thành viên trong hội đồng báo cáo các tiêu chuẩn phụ trách và các thành viên theo phân công góp ý cụ thể các tiêu chí nhằm bổ sung, hoàn thiện thêm trong báo cáo để đảm bảo theo các mốc chuẩn và minh chứng kèm theo.


PGS.TS. Lê Thành Bắc – Phó Giám đốc ĐHĐN, Phó Chủ tịch HĐ trao đổi


TS.BS. Lê Viết Nho – Trưởng khoa Khoa Y – Dược, Phó Chủ tịch TT Hội đồng trao đổi

TS. Cao Xuân Tuấn – Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, thành viên Hội đồng góp ý dự thảo báo cáo

TS. Trần Đình Khôi Quốc – Trưởng Ban Đào tạo, thành viên Hội đồng góp ý dự thảo báo cáo

Trao đổi tại cuộc họp PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ đã đánh giá cao nỗ lực của TS.BS. Lê Viết Nhiệm, các nhóm chuyên trách, thầy Việt và Ban ĐBCLGD đã hỗ trợ cho Khoa Y – Dược thời gian qua; Cần xác định những điểm mạnh để phát huy, những điểm yếu cần phải khắc phục để đạt được mốc chuẩn tối thiểu; Đánh giá mức điểm của từng tiêu chí thông qua thước đo, các mốc chuẩn. Các nhóm sau khi hoàn thành phiếu tự đánh giá cần có hội đồng Khoa đánh giá lại, kết luận. Hội đồng ở Khoa sâu sát thực hiện các công việc, ĐHĐN đóng vai trò hỗ trợ; Dựa trên báo cáo TĐG Khoa có thể kiến nghị ĐHĐN đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao chất lượng và tăng khả năng đạt; Phải thu thập đầy đủ minh chứng trong chu kỳ đánh giá, các nhóm chuyên trách hiệu chỉnh, hoàn thiện báo cáo TĐG để HĐ tiếp tục đánh giá trước khi nộp báo cáo chính thức cho Cục Kiểm định chất lượng giáo dục và đăng ký đánh giá ngoài.


Hình ảnh toàn thể tham dự họp Hội đồng

Phòng CNTT – Truyền thông & TV KYD

Print
80 Rate this article:
5.0