LIÊN KẾT KHÁC

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIÊU CHUẨN KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN – ĐHĐN

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIÊU CHUẨN KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN – ĐHĐN

(Cập nhật đến ngày 25/02/2019)

STT

Tên chương trình đào tạo

Tổ chức đánh giá

Thời điểm đánh giá ngoài

Kết quả đánh giá

Giấy chứng nhận

Ngày cấp

Giá trị đến

Chứng nhận

1

CLC PFIEV ngành Kỹ thuật cơ khí-chuyên ngành SX tự động

CTI

2004

Đạt

02/3/2004

2009-2010

 

CTI-ENAEE

2010

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

 

CTI-ENAEE

2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

Xem tại đây

2

CLC PFIEV ngành Kỹ thuật điện-chuyên ngành Tin học công nghiệp

CTI-ENAEE

2010

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

 

2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

Xem tại đây

3

CLC PFIEV ngành Công nghệ thông tin-chuyên ngành Công nghệ phần mềm

CTI-ENAEE

2014

Đạt

2014

19/2/2016

 

2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

Xem tại đây

4

Chương trình tiên tiến ngành Điện tử - Viễn thông (ECE)

AUN-QA

2016

Đạt

14/11/2016

13/11/2020

Xem tại đây

5

Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng (ES)

AUN-QA

2016

Đạt

14/11/2016

13/11/2020

Xem tại đây

6

CTĐT ngành Công nghệ thông tin

AUN-QA

2018

Đạt

5/5/2018

4/5/2023

Xem tại đây

7

CTĐT ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử

AUN-QA

2018

Đạt

5/5/2018

4/5/2023

Xem tại đây

8

CTĐT ngành Kỹ thuật Dầu khí

AUN-QA

2018

Đạt

5/5/2018

4/5/2023

Xem tại đây

9

CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

AUN-QA

2018

Đạt

5/5/2018

4/5/2023

Xem tại đây

10

CTĐT ngành Kiến trúc

AUN-QA

2018

Đạt

 

 

 

11

CTĐT ngành Kinh tế xây dựng

AUN-QA

2018

Đạt

 

 

 

12

CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

AUN-QA

2018

Đạt

 

 

 

13

CTĐT ngành Sư phạm Vật lý

AUN-QA

2018

Đang chờ kết quả

 

 

 

14

CTĐT ngành Quản trị kinh doanh

AUN-QA

2019

Đạt

 

 

 

15

CTĐT ngành Kế toán

AUN-QA

2019

Đạt

 

 

 

16

CTĐT ngành Quốc tế học

AUN-QA

2019

Đạt

 

 

 

 

 

*Ghi chú:

STT

Chữ viết tắt

Tên tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

1

AUN-QA

ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE (Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN) http://www.aun-qa.org/

2

CTI

Commission des Titres d'Ingénieur (Uỷ ban Văn bằng Kỹ sư Pháp) https://www.cti-commission.fr/

 

Print
264 Rate this article:
No rating