LIÊN KẾT KHÁC

Khai mạc Đợt khảo sát chính thức đánh giá 03 CTĐT: Giáo dục Chính trị, Giáo dục Tiểu học và Sư phạm Lịch sử

Ngày 14/01/2022, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng khai mạc khảo sát chính thức đánh giá 03 chương trình đào tạo: Giáo dục Chính trị, Giáo dục Tiểu học và Sư phạm Lịch sử. Đợt đánh giá ngoài diễn ra trong 5 ngày từ 14-18/02/2022 được thực hiện bởi Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Trường Đại học Vinh).

Khai mạc Đợt khảo sát chính thức đánh giá 03 CTĐT: Giáo dục Chính trị, Giáo dục Tiểu học và Sư phạm Lịch sử

Tham dự chương trình khai mạc, về phía  Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh gồm có: TS. Trần Đình Quang – Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh; PGS.TS Đoàn Thị Minh Trinh – Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài; TS. Phan Hùng Thư – Giám sát viên và các chuyên gia trong đoàn đánh giá. Đại diện Đại học Đà Nẵng có PGS.TS Lê Quang Sơn, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng có sự tham dự của PGS.TS Lưu Trang – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Võ Văn Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS Trần Xuân Bách, Phó Hiệu trưởng, TS. Bùi Bích Hạnh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, lãnh đạo các Khoa và cùng các thành viên Hội đồng Tự đánh giá, Ban thư ký và các cán bộ đầu mối phục vụ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo.

     

TS. Phan Hùng Thư công bố quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài

 Phát biểu khai mạc, TS. Trần Đình Quang – Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh thay mặt đoàn đánh giá thông báo về các nội dung, mục tiêu và thành phần của đoàn đánh giá của đợt khảo sát chính thức. TS. Trần Đình Quang cảm ơn Trường Đại học Sư phạm đã tin tưởng tiếp tục mời Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Trường Đại học Vinh) đánh giá 03 chương trình đào tạo. TS. Trần Đình Quang đánh giá cao Nhà trường trong công tác chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức. Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) là một trong những cơ sở giáo dục đại học đầu tiên của cả nước kiểm định Trường chu kỳ 1 và chu kỳ 2, đó là cơ sở rất tốt để xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và kiểm định các chương trình đào tạo.

TS. Trần Đình Quang – Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục

PGS.TS Lưu Trang thay mặt lãnh đạo Nhà trường phát biểu chào mừng giới thiệu tổng quan về quá trình hình thành và phát triển của Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng và các chỉ số về cơ sở vật chất, tầm nhìn - sứ mệnh, chiến lược phát triển cùng một số thành tựu đáng chú ý về đảm bảo và kiểm định chất lượng của Nhà trường.  Đồng thời, khẳng định tầm quan trọng của việc đánh giá ngoài, Nhà trường luôn xác định đánh giá kiểm định chất lượng là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng đồng thời mong muốn chương trình khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài được diễn ra thành công và sát thực nhất với chất lượng của Nhà trường và các chương trình đào tạo để từ đó đưa ra những kiến nghị phù hợp giúp Nhà trường hoàn thiện chất lượng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội và khẳng định vị thế, thương hiệu của Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng.

PGS.TS. Lưu Trang (Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng) phát chào mừng

PGS.TS. Trần Xuân Bách (Phó Hiệu trưởng) báo cáo các hoạt động cải tiến chất lượng giáo dục và giới thiệu về 03 Khoa được đánh giá

 Đoàn Chuyên gia đánh giá 03 CTĐT

 VS - Truyền thông UED

Print
101 Rate this article:
No rating