LIÊN KẾT KHÁC

Kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đáp ứng các yêu cầu của Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Sáng ngày 06 tháng 6 năm 2019, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức đón Đoàn Công tác kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục do Đại học Đà Nẵng thành lập theo Quyết định số 1218/QĐ-ĐHĐN. Đây là hoạt động của Đại học Đà Nẵng nhằm đánh giá công tác đảm bảo chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục thành viên và hướng đến kiểm định cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới.

h1.JPG

PGS. TS. Phan Cao Thọ, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng ĐBCLGD Trường và  PGS.TS Đinh Thành Việt - Trưởng Ban ĐBCLGD, ĐHĐN phát biểu khai trước khi tiến hành kiểm tra

Theo kế hoạch, PGS. TS. Đinh Thành Việt, Trưởng ban Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN, làm trưởng đoàn cùng các thành viên Đoàn kiểm tra thực hiện việc kiểm tra các mặt hoạt động của nhà trường căn cứ theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng Về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Là cơ sở giáo dục đại học vừa mới được thành lập từ tháng 11 năm 2017, để thực hiện tốt sứ mạng đào tạo theo định hướng ứng dụng, các hoạt động của Nhà trường được chỉ đạo gắn liền với công tác đảm bảo chất lượng giáo dục. Công tác chuẩn bị các nội dung, minh chứng phục vụ cho Đoàn kiểm tra được Hiệu trưởng giao cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chủ trì thực hiện. Hệ thống minh chứng đảm bảo chất lượng đã được thu thập, tổ chức sắp xếp và số hóa thuận tiện cho việc phân cấp quản lý và chia sẻ giữa các bộ phận. 

h2.JPG

Đại diện Phòng Khảo thí và ĐBCLGD báo cáo công tác tổ chức minh chứng trực tuyến.

Theo kế hoạch đã phân công, các thành viên của Đoàn thực hiện kiểm tra các minh chứng do nhà trường cung cấp, đối chiếu với minh chứng tối thiểu theo Công văn 768 hướng dẫn, chú trọng đến chu trình P-D-C-A.

 h3.JPG

Thành viên các Tổ Đảm bảo chất lượng bên trong của nhà trường làm việc với Đoàn kiểm tra

Trong quá trình kiểm tra, các thành viên của Đoàn cũng đã tích cực làm việc trực tiếp với các đơn vị chức năng trong trường, cụ thể là các thành viên Tổ đảm bảo chất lượng bên trong, để giải quyết các thắc mắc. Sau một ngày làm việc khẩn trương, đoàn kiểm tra đã báo cáo kết quả kiểm tra vào cuối giờ. Kết quả kiểm tra rất có ý nghĩa đối với nhà trường, nhằm giúp cho các đơn vị hiểu sâu hơn nội hàm các tiêu chí, phạm vi minh chứng cũng như rút được nhiều kinh nghiệm trong việc thu thập, sử dụng và đánh giá được chất lượng minh chứng.

h4.JPG

Hình ảnh các thành viên Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra minh chứng các tiêu chí theo từng lĩnh vực

Lãnh đạo nhà trường rất quan tâm đến kết quả kiểm tra, trực tiếp trả lời ý kiến của Đoàn, đồng thời chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Đảm bảo chất lượng giáo dục cũng như dành nhiều thời gian cùng với Tổ Đảm bảo chất lượng bên trong tiếp thu các ý kiến đóng góp từ Đoàn kiểm tra về các minh chứng đã có cũng như những ý kiến góp ý cho công tác Đảm bảo chất lượng của Nhà trường sau này.

Ban Đảm bảo Chất Lượng Giáo dục - ĐHĐN

Print
89 Rate this article:
No rating