LIÊN KẾT KHÁC

Kiểm tra, rà soát chương trình đào tạo Điều dưỡng của Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng

Thực hiện chương trình công tác năm, nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) đáp ứng nhu cầu xã hội và chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong ngày 29/10/2021, Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục (ĐBCLGD) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tiến hành kiểm tra việc rà soát và báo cáo tự đánh giá CTĐT Điều dưỡng của Khoa Y Dược. Để đảm bảo an toàn, thích ứng với điều kiện phòng tránh dịch Covid-19, chương trình làm việc được thực hiện trực tuyến thông qua phần mềm Zoom.

Tham dự chương trình làm việc có PGS.TS Đinh Thành Việt – Trưởng ban và chuyên viên Ban ĐBCLGD, lãnh đạo Khoa Y Dược và toàn thể cán bộ, giảng viên Bộ môn Điều dưỡng, Tổ Khảo thí và ĐBCLGD của Khoa.

PGS.TS Đinh Thành Việt – Trưởng ban Ban ĐBCLGD phổ biến nội dung rà soát, kiểm tra

Đến nay CTĐT đã cung cấp nhiều Điều dưỡng cho công tác điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên khắp cả nước, đặc biệt là ở các tỉnh Duyên hải Miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Ngoài ra, với năng lực ngoại ngữ được trau dồi trong suốt quá trình học tập, sinh viên ngành Điều dưỡng sau khi ra trường còn có cơ hội làm việc tại các bệnh viện lớn của Nhật Bản, Cộng hòa liên bang Đức… Sinh viên học CTĐT Điều dưỡng có điều kiện được thực hành tại các Bệnh viện lớn trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, được tham gia các chương trình trao đổi hợp tác với các cơ sở đào tạo nghiên cứu trong và ngoài nước nhờ vậy sinh viên có cơ hội việc làm cao và CTĐT đảm bảo hội nhập, phát triển bền vững.

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng - Giảng viên bộ môn Điều dưỡng trình bày về sự phát triển CTĐT Điều dưỡng

Trong chương trình làm việc, bên cạnh việc hỗ trợ cán bộ, giảng viên rà soát báo cáo tự đánh giá và chuẩn hóa hệ thống minh chứng để đáp ứng sự thay đổi theo Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT, PGS.TS Đinh Thành Việt đã cùng với tập thể cán bộ, giảng viên phân tích, cải tiến CTĐT.

Đặc biệt trong phần thực hành, các cán bộ, giảng viên đã rà soát, đánh giá để cải tiến chất lượng từng hạng mục cụ thể trong CTĐT Điều dưỡng. Toàn bộ các chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO - Program Learning Outcomes) được xem xét chỉnh sửa, để không có phần giao thoa và dễ dàng cho công tác đánh giá mức độ đạt được PLO của người học. Các Đề cương chi tiết học phần được cải tiến cả về phương pháp giảng dạy-học tập và phương thức kiểm tra, đánh giá để nâng cao chất lượng đảm bảo sinh viên có thể đạt được chuẩn đầu ra vào thời điểm tốt nghiệp.

Nâng cao chất lượng là yếu tố sống còn nên ngoài việc cập nhật bổ sung kiến thức và thông tin về đảm bảo và kiểm định chất lượng CTĐT cho đội ngũ giảng viên, qua ngày làm việc, cán bộ, giảng viên Khoa Y Dược được phối hợp, rà soát cải tiến những vấn đề chung để đảm bảo chất lượng CTĐT Điều dưỡng. Trên cơ sở những khuyến nghị qua đợt rà soát này, các cán bộ, giảng viên Khoa sẽ có những điều chỉnh cụ thể trong học phần được phân công đảm nhận về nội dung, phương pháp giảng dạy, đánh giá để liên tục cải tiến nâng cao chất lượng.

Tin Ban ĐBCLGD

Print
215 Rate this article:
No rating