LIÊN KẾT KHÁC

Kiểm tra, rà soát và tập huấn công tác đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) đáp ứng nhu cầu xã hội, trong các ngày 18-19/12/2020, Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục (ĐBCLGD) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tiến hành kiểm tra, rà soát và tập huấn công tác đảm bảo chất lượng các CTĐT tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

PGS.TS Đinh Thành Việt – Trưởng ban Ban ĐBCLGD tập huấn về tự đánh giá CTĐT

Là một cơ sở giáo dục và đào tạo đóng tại Bắc Tây Nguyên trực thuộc Đại học Đà Nẵng, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã có hơn 10 năm xây dựng và phát triển. Dự buổi tập huấn có toàn thể cán bộ giảng viên Khoa Kinh tế, Khoa Kỹ thuật – Nông nghiệp, Khoa Sư phạm & Dự bị đại học, lãnh đạo phòng và nhân sự phụ trách mảng đảm bảo chất lượng tại các phòng, tổ.

Cán bộ, giảng viên tham gia buổi kiểm tra, rà soát và tập huấn về CTĐT

Phát biểu tại buổi tập huấn, PGS.TS Đinh Thành Việt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm định chất lượng, tự đánh giá chất lượng CTĐT. Mục tiêu của việc kiểm tra, rà soát nhằm đánh giá về công tác đảm bảo chất lượng các CTĐT tại Phân hiệu. Trên cơ sở kết quả rà soát, PGS.TS Đinh Thành Việt sẽ tập huấn cho giảng viên và cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng thực hiện cải tiến những tồn tại, hạn chế nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

Phần đầu chương trình làm việc, PGS.TS Đinh Thành Việt đã giới thiệu về: Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH kèm theo Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016; Hướng dẫn Tự đánh giá chương trình đào tạo theo công văn 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (nay là Cục Quản lý Chất lượng).

Chương trình tập huấn đem lại nhiều thông tin hữu ích cho cán bộ, giảng viên

Các đại biểu tham dự đã được nghe phân tích nội dung 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí, giải thích các tiêu chí, nguồn minh chứng và hướng dẫn thực hành quy trình tự đánh giá CTĐT. Cán bộ, giảng viên tham gia đã sôi nổi thảo luận và làm rõ một số vấn đề cụ thể về thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT, Kế hoạch tự đánh giá, phân tích tiêu chí thu thập thông tin minh chứng, phân tích xử lý các thông tin và minh chứng thu được để viết phiếu đánh giá tiêu chí, viết báo cáo tự đánh giá.

Bằng phương pháp tiếp cận trực tiếp, PGS.TS Đinh Thành Việt đã hướng dẫn cán bộ, giảng viên một cách cụ thể việc thực hiện thu thập minh chứng, mã hóa minh chứng, lưu trữ minh chứng. Tập thể cán bộ, giảng viên của Phân hiệu cũng đã thực hành xây dựng cơ sở dữ liệu danh mục minh chứng và tạo được kho minh chứng dùng chung trên Google drive.

Thảo luận, trao đổi trực tiếp với các đại biểu

Trong ngày làm việc thứ hai, PGS.TS Đinh Thành Việt đã nhận xét, phân tích, góp ý cho cuốn chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh: rà soát lại khung chương trình đào tạo, bản mô tả chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần, hướng dẫn thêm cách viết chuẩn đầu ra và cách xây dựng đề thi đúng với chuẩn đầu ra. Đại biểu tham dự được nghe hướng dẫn đo lường, đánh giá mức độ người học đạt các chuẩn đầu ra của học phần và chương trình đào tạo bằng 2 phương pháp: phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp. Trên cơ sở kiến thức thu nhận được, cán bộ giảng viên tham gia thực hành viết báo cáo tự đánh giá qua các nội dung: phân tích tiêu chí, hợp tác cùng viết báo cáo báo cáo tự đánh giá online.

Cán bộ, giảng viên tích cực tham gia học tập và thực hành

Sau hai ngày tập huấn, toàn thể cán bộ giảng viên Khoa Kinh tế, Khoa Kỹ thuật – Nông nghiệp, Khoa Sư phạm & Dự bị đại học, cán bộ lãnh đạo phòng ban, tổ và nhân sự phụ trách mảng đảm bảo chất lượng đã có cái nhìn từ tổng quan đến cụ thể và trực quan về kiểm định CTĐT, được thực hành và tự rút ra những kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình đi tìm minh chứng, xử lý thông tin, phân tích tiêu chí và viết báo cáo, hoàn chỉnh các phương pháp giảng dạy-học tập và kiểm tra đánh giá nhằm đáp ứng các chuẩn đầu ra của học phần; thấy được những điểm mạnh, điểm yếu của bản đặc tả chương trình đào tạo và các chuẩn đầu ra, từ đó có những hiệu chỉnh phù hợp. Thông qua việc thực hành đo lường, đánh giá mức độ người học đạt các chuẩn đầu ra của học phần và CTĐT, các cán bộ giảng viên Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đã biết cách điều chỉnh, giảng dạy và kiểm tra đánh giá bám sát vào chuẩn đầu ra học phần, chuẩn đầu ra CTĐT, từ đó không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng giảng dạy.

Tin Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

và Ban ĐBCLGD

Print
461 Rate this article:
5.0