LIÊN KẾT KHÁC

Kiểm tra việc rà soát chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Pháp của Trường Đại học Ngoại ngữ

Thực hiện chương trình công tác năm, để không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) đáp ứng nhu cầu xã hội, trong ngày 30/12/2020, Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục (ĐBCLGD) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tiến hành kiểm tra việc rà soát CTĐT ngành Ngôn ngữ Pháp của Trường Đại học Ngoại ngữ.

Tham dự chương trình làm việc có PGS.TS. Nguyễn Văn Long - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, lãnh đạo và chuyên viên Ban ĐBCLGD, lãnh đạo Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục (KT&ĐBCLGD), lãnh đạo và toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Tiếng Pháp.

PGS.TS Đinh Thành Việt – Trưởng ban Ban ĐBCLGD phổ biến nội dung rà soát

CTĐT ngành Ngôn ngữ Pháp đào tạo cử nhân có trình độ chuyên sâu về tiếng Pháp và tiếng Pháp du lịch. Đội ngũ giảng viên của CTĐT là lực lượng chủ đạo trong các hội đồng thi DELF (Diplôme d'Études en Langue Française - Bằng tiếng Pháp cơ bản từ A1 đến B2) và DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française - Bằng tiếng Pháp chuyên sâu từ C1 đến C2) quốc tế, thường xuyên tham gia công tác bồi dưỡng giáo viên tiếng Pháp phổ thông. Sinh viên CTĐT ngành Ngôn ngữ Pháp được thực hành nói tiếng Pháp với người nước ngoài và tham gia các hoạt động ngoại khóa sinh động tại câu lạc bộ tiếng Pháp Đà Nẵng (Cercle Francophone).

Phát biểu khai mạc chương trình làm việc, PGS.TS. Nguyễn Văn Long nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo và kiểm định chất lượng CTĐT và thể hiện nỗ lực, quyết tâm của lãnh đạo và cán bộ giảng viên nhà trường vì mục tiêu chất lượng. Chương trình kiểm tra, rà soát nhằm đánh giá về công tác đảm bảo chất lượng và thực hiện cải tiến những hạn chế, phát huy điểm mạnh nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

PGS.TS. Nguyễn Văn Long - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ phát biểu chỉ đạo

Phần đầu chương trình làm việc TS. Đỗ Kim Thành - Trưởng khoa Khoa Tiếng Pháp trình bày một số vấn đề cụ thể về thành phần Hội đồng tự đánh giá CTĐT, Kế hoạch tự đánh giá. Khoa đã có kế hoạch chi tiết về công tác phân tích tiêu chí thu thập thông tin minh chứng, phân tích xử lý các thông tin và minh chứng thu được để viết phiếu đánh giá tiêu chí, viết báo cáo tự đánh giá.

ThS. Lê Thị Ngọc Hà - Phó Trưởng khoa trình bày các nội dung về CTĐT ngành Ngôn ngữ Pháp đã được triển khai tại khoa. PGS.TS Đinh Thành Việt đã nhận xét, phân tích, góp ý cho cuốn chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Pháp: rà soát lại khung chương trình đào tạo, bản mô tả chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần, hướng dẫn thêm cách viết chuẩn đầu ra và cách xây dựng các bài kiểm tra đánh giá đáp ứng với chuẩn đầu ra.

Cán bộ, giảng viên Khoa Tiếng Pháp cùng phối hợp rà soát CTĐT ngành Ngôn ngữ Pháp

Nhằm hỗ trợ cán bộ, giảng viên viết báo cáo tự đánh giá và tìm minh chứng đáp ứng mốc chuẩn, PGS.TS Đinh Thành Việt đã giới thiệu về: Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH kèm theo Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016; Hướng dẫn Tự đánh giá chương trình đào tạo theo công văn 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (nay là Cục Quản lý Chất lượng); Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH.

Đặc biệt trong phần thực hành, các cán bộ, giảng viên đã rà soát, đánh giá để cải tiến chất lượng từng hạng mục cụ thể trong CTĐT ngành ngôn ngữ Pháp. Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ ràng hơn, phù hợp hơn với sứ mạng và tầm nhìn của Trường Đại học Ngoại ngữ trong tình hình mới. Toàn bộ 8 chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO - Program Learning Outcomes) được xem xét chỉnh sửa, để không có phần giao thoa và dễ dàng cho công tác đánh giá mức độ đạt được PLO của người học. Các cán bộ, giảng viên Khoa Tiếng Pháp cũng đã thảo luận và thống nhất thực hiện những cải tiến như đề nghị nhà trường tổ chức đào tạo nội dung khởi nghiệp ở cấp toàn trường, mời doanh nhân chia sẻ và sau đó yêu cầu làm dự án; nghiên cứu phương án nâng cao chuẩn đầu ra ngôn ngữ thứ 2, hướng đến chứng chỉ B1 (Tiếng Anh), A2 (ngôn ngữ khác) được công nhận toàn quốc; đánh giá chuẩn công nghệ thông tin; đánh giá tư duy phản biện và tư duy sáng tạo của người học cần được cụ thể hóa trong các môn học có dự án và nên có sản phẩm mang tính sáng tạo rõ ràng.

Chương trình làm việc ngoài cập nhật bổ sung kiến thức và thông tin về đảm bảo và kiểm định chất lượng CTĐT cho đội ngũ giảng viên còn tạo cơ hội để cán bộ Ban ĐBCLGD, phòng KT&ĐBCLGD và cán bộ, giảng viên Khoa Tiếng Pháp cùng phối hợp, rà soát cải tiến những vấn đề chung trong đảm bảo chất lượng CTĐT. Trên cơ sở những khuyến nghị qua đợt rà soát này, các cán bộ, giảng viên Khoa Tiếng Pháp sẽ có những điều chỉnh cụ thể trong học phần được phân công đảm nhận về nội dung, phương pháp giảng dạy, đánh giá để liên tục cải tiến nâng cao chất lượng.

Cán bộ, giảng viên rà soát, đánh giá để liên tục cải tiến nâng cao chất lượng CTĐT

Tin Trường Đại học Ngoại ngữ

và Ban ĐBCLGD

Print
647 Rate this article:
4.2