LIÊN KẾT KHÁC

Hình ảnh hoạt động

29/10/2019

Tập huấn tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường cao đẳng

Liên hệ

Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

15/10/2019

Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Văn bản pháp quy

Tổ chức nhân sự

14/10/2019

Tổng quan

Chức năng - Nhiệm vụ

14/10/2019

Ban Đào tạo và ĐBCLGD có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc và phối hợp với các đơn vị trong quản lý công tác đào tạo và tuyển sinh cho toàn ĐHĐN; tư vấn, tham mưu và giúp việc cho Giám đốc ĐHĐN trong việc hoạch định chiến lược, chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện quản lý, phối hợp với các Ban chức năng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên trong việc triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục trong toàn ĐHĐN.

Chức năng - Nhiệm vụ

Cập nhật danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (Tính đến 31/5/2019)

21/09/2019

Cập nhật danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục 

Thông tin - Thông báo

Kế hoạch hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN năm học 2020 - 2021

21/09/2019

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, Đại học Đà Nẵng xây dựng và triển khai kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2020-2021

Kế hoạch hoạt động

Đầu tiên5152535456585960Cuối cùng