LIÊN KẾT KHÁC

Kế hoạch hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN năm học 2019 - 2020

21/09/2019

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, Đại học Đà Nẵng xây dựng và triển khai kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

Kế hoạch hoạt động

7 CTĐT đạt Chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA năm 2018

20/09/2019

Kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Đại học Kinh tế Đà Nẵng kiểm định chất lượng quốc tế

20/09/2019

Kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Đầu tiên5253545557596061Cuối cùng