LIÊN KẾT KHÁC

Kế hoạch hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN năm học 2018 - 2019

24/08/2019

Kế hoạch hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018-2019

Kế hoạch hoạt động

Danh sách các trường đại học, cao dẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (Danh sách cập nhật đến ngày 31/5/2015)

01/06/2019

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách 519 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Danh sách cập nhật đến ngày 31/5/2015).

Thông tin - Thông báo

Quản lý công sản

16/04/2019

Ứng dụng khác

Quản lý nhân sự

16/04/2019

Ứng dụng khác

Thông tin KHCN

16/04/2019

Ứng dụng khác

Thông tin HTQT

16/04/2019

Ứng dụng khác

Đảm bảo CLGD

16/04/2019

Ứng dụng khác

Đầu tiên5354555658606162