LIÊN KẾT KHÁC

Kế hoạch hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN năm học 2017 - 2018

24/08/2018

Kế hoạch hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2017-2018

Kế hoạch hoạt động

Kế hoạch hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN năm học 2016 - 2017

24/08/2018

Kế hoạch hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2016-2017.

Kế hoạch hoạt động

Kế hoạch hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN năm học 2015 - 2016

23/08/2018

Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2015-2016.

Kế hoạch hoạt động

Cập nhật danh sách 552 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá

17/02/2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách 552 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin - Thông báo

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

31/10/2015

Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với dự thảo Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Thông tin - Thông báo

Đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

04/09/2015

Trong 2 ngày 21 và 22/8/2015, Đoàn đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN được thành lập theo quyết định số 3927/QĐ-ĐHĐN ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng

Thông tin - Thông báo

Hoạt động đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở giáo dục tại Đại học Đà Nẵng

04/09/2015

Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo chủ trương đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo. Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện và hoàn thành việc kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục trong năm 2015, 2016.

Thông tin - Thông báo

Đầu tiên5354555657585961