Đánh giá ngoài Kinh tê - Sư phạm

Print
1635 Rate this article:
No rating
LIÊN KẾT KHÁC

Ban đào tạo

17/01/2020

Liên kết khác

Ban Công tác HSSV

17/01/2020

Liên kết khác

Ban Hợp tác quốc tế

17/01/2020

Liên kết khác

Hình ảnh hoạt động

29/10/2019

Tập huấn tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường cao đẳng

Liên hệ

Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

15/10/2019

Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Văn bản pháp quy

Tổ chức nhân sự

14/10/2019

Tổ chức nhân sự

Đầu tiên2526272830323334Cuối cùng