Đánh giá ngoài Kinh tê - Sư phạm

Print
4368 Rate this article:
No rating
LIÊN KẾT KHÁC

Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

29/01/2021

Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục được thực hiện theo điều 01 Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học:

Quy trình công việc

Quy trình và thủ tục đăng ký đánh giá ngoài

29/01/2021

Quy trình và thủ tục đăng ký đánh giá ngoài được thực hiện theo điều 38 Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học:

Quy trình công việc

Quy trình thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục

29/01/2021

Quy trình thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục được thực hiện theo điều 45 Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học:

Quy trình công việc

Nâng cao chất lượng theo chuẩn quốc tế là mục tiêu, nền tảng cho hội nhập và phát triển bền vững

26/01/2021

Mặc dù phải đương đầu với thách thức của đại dịch Covid-19, tuy nhiên năm 2020, Đại học (ĐH) Đà Nẵng vẫn có thêm 04 chương trình đào tạo (CTĐT) được kiểm định đạt chuẩn quốc tế (AUN-QA).

Tính đến nay, ĐH Đà Nẵng đã có 24 CTĐT đạt chuẩn quốc tế (AUN-QA của khu vực Đông Nam Á và CTI của Châu Âu), xếp thứ 03 trong các trường ĐH hàng đầu Việt Nam về số CTĐT được công nhận đạt chuẩn quốc tế.

Thông tin - Thông báo

Đầu tiên2930313234363738Cuối cùng