Đánh giá ngoài Kinh tê - Sư phạm

Print
5197 Rate this article:
No rating
LIÊN KẾT KHÁC

Hội đồng Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 họp Phiên thứ II thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

16/04/2021

Chiều ngày 15/4/2021, Hội đồng Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp Phiên thứ II dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng TS. Phan Minh Đức và đông đủ các thành viên, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Tin tức

Biểu mẫu Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục

12/04/2021

Kèm theo Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Cục Quản lý chất lượng

Văn bản và Biểu mẫu

Biểu mẫu Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo

12/04/2021

Kèm theo Công văn số 2085/QLCL ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo

Văn bản và Biểu mẫu

Biểu mẫu Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục

12/04/2021

Kèm theo Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Cục Quản lý chất lượng

Văn bản và Biểu mẫu

Tập huấn rà soát, cải tiến Chương trình đào tạo Khóa 2021, trình độ Đại học, hình thức đào tạo Chính quy

08/04/2021

Nhằm nâng cao năng lực tự đánh giá và triển khai công tác rà soát, cải tiến chất lượng các hoạt động của Nhà trường cho đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục, chiều ngày 07/4/2021 Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng đã tổ chức chương trình “Tập huấn rà soát, cải tiến Chương trình đào tạo Khóa 2021, trình độ Đại học, hình thức đào tạo Chính quy”.

Thông tin - Thông báo

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật-Đại học Đà Nẵng Tổ chức Tập huấn “Thực hành đo lường đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra học phần và chương trình đào tạo”

07/04/2021

Nhằm giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên nắm rõ cách thức thực hiện đo lường và đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra của từng học phần và chương trình đào tạo, trong hai ngày 02 và 03/4/2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật-Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Tập huấn “Thực hành đo lường đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra học phần và chương trình đào tạo”.

Thông tin - Thông báo

Đầu tiên3132333436383940Cuối cùng