Đánh giá ngoài các CTĐT theo ASIIN tại Trường ĐH Bách khoa

Print
1414 Rate this article:
No rating
LIÊN KẾT KHÁC

7 CTĐT đạt Chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA năm 2018

20/09/2019

Kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Đại học Kinh tế Đà Nẵng kiểm định chất lượng quốc tế

20/09/2019

Kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Kế hoạch hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN năm học 2018 - 2019

24/08/2019

Kế hoạch hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018-2019

Kế hoạch hoạt động

Danh sách các trường đại học, cao dẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (Danh sách cập nhật đến ngày 31/5/2015)

01/06/2019

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách 519 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Danh sách cập nhật đến ngày 31/5/2015).

Thông tin - Thông báo

Đầu tiên4950515254565758