Đánh giá ngoài các CTĐT theo ASIIN tại Trường ĐH Bách khoa

Print
1412 Rate this article:
No rating
LIÊN KẾT KHÁC

Biểu mẫu

16/04/2019

Ứng dụng khác

Galllery 1

12/04/2019

Gallery Summary

Gallery

Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD V/v hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

30/08/2018

Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD V/v hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

Văn bản pháp quy

Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD V/v hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học

30/08/2018

Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD V/v hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học

Văn bản pháp quy

Đầu tiên4950515253545658