LIÊN KẾT KHÁC

Rà soát các chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm phục vụ cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo

Trong các ngày 02-04/11/2021, PGS.TS Đinh Thành Việt – Trưởng ban Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục (ĐBCLGD) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã chủ trì kiểm tra việc rà soát các chương trình đào tạo (CTĐT) Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Lịch sửGiáo dục Chính trị của Trường Đại học Sư phạm phục vụ việc cải tiến, nâng cao chất lượng CTĐT. Tham dự chương trình làm việc có PGS.TS. Trần Xuân Bách - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, lãnh đạo và chuyên viên Ban ĐBCLGD, lãnh đạo Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục (KT&ĐBCLGD), lãnh đạo và cán bộ, giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Lịch sử và Giáo dục Chính trị.

PGS.TS. Trần Xuân Bách - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm phát biểu chỉ đạo

Các chương trình chuẩn bị kiểm định trong đợt này của Trường Đại học Sư phạm chính thức tuyển sinh từ năm 2002, 2003. Định kỳ, các CTĐT tiếp tục được đánh giá, cập nhật đáp ứng yêu cầu theo Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT và nhu cầu xã hội. Bên cạnh mục tiêu đào tạo cử nhân có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học để dạy học, làm việc, quản lý Trường Đại học Sư phạm chú trọng nâng cao khả năng khởi nghiệp, thích ứng với môi trường làm việc thay đổi và học tập suốt đời; có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

PGS.TS Đinh Thành Việt cùng các cán bộ, giảng viên rà soát và cải tiến CTĐT Giáo dục Tiểu học qua việc phân tích bản mô tả CTĐT

Trong các ngày làm việc, PGS.TS Đinh Thành Việt đã hướng dẫn và cùng với tập thể giảng viên trực tiếp rà soát cải tiến CTĐT trên tất cả các phương diện: mục tiêu, chuẩn đầu ra, đề cương các học phần … Bên cạnh đó, các nhóm chuyên trách tự đánh giá đã cùng các chuyên viên của Ban ĐBCLGD rà soát báo cáo tự đánh giá, danh mục minh chứng và hệ thống minh chứng thực tế để kịp thời điều chỉnh bổ sung phục vụ cho công tác tự đánh giá chất lượng CTĐT.

Các chuyên viên của Ban ĐBCLGD rà soát báo cáo tự đánh giá, danh mục minh chứng và hệ thống minh chứng thực tế

Trên cơ sở những khuyến nghị, cán bộ và giảng viên trường Đại học Sư phạm sẽ không ngừng cập nhật, cải tiến để nâng tầm chất lượng CTĐT đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Tin Trường Đại học Sư phạm và Ban ĐBCLGD

Print
147 Rate this article:
No rating