LIÊN KẾT KHÁC

Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN được công nhận đạt chuẩn chất lượng quốc tế HCERES chu kỳ 2

Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN được công nhận đạt chuẩn chất lượng quốc tế HCERES chu kỳ 2

Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học (ĐH) Cộng hòa Pháp (HCERES) vừa công nhận kết quả kiểm định đối với Trường Đại học (ĐH) Bách khoa-Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đạt chuẩn quốc tế (HCERES) chu kỳ 2 có thời hạn 05 năm (từ ngày 10/4/2024 đến ngày 10/4/2029).  


Đoàn đánh giá ngoài của HCERES cùng lãnh đạo ĐHĐN và Nhà trường tại Lễ khai mạc kiểm định chu kỳ 2

Đây là kết quả của đợt đánh giá ngoài của Đoàn chuyên gia kiểm định HECERES trực tiếp khảo sát, làm việc tại Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN cuối năm 2023 vừa qua theo Bộ tiêu chuẩn của HCERES phiên bản mới 2022 gồm có 17 tiêu chuẩn, 122 tiêu chí trong 03 lĩnh vực chính: (1) Quản trị và điều hành; (2) Chính sách nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; (3) Chính sách giáo dục, người học và môi trường học tập.


Chứng nhận của Hội đồng HCERES công nhận Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN đạt chuẩn chất lượng quốc tế giai đoạn 2024-2029

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu-Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN, kế thừa và phát huy bề dày truyền thống gần 50 năm xây dựng và phát triển với sứ mệnh, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của mình, Nhà trường luôn chú trọng liên tục cải tiến, áp dụng các phương thức quản trị ĐH tiên tiến cùng với các phương pháp dạy-học tích cực để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.


Đoàn chuyên gia của HCERES trong đợt đánh giá ngoài chu kỳ 2 tại Nhà trường 

Năm 2017, Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN là 01 trong 04 trường ĐH đầu tiên của Việt Nam được HCERES công nhận đạt chuẩn chất lượng quốc tế chu kỳ 1. Nhà trường là thành viên chính thức của Hiệp hội đảm bảo chất lượng giáo dục ĐH Châu Âu (ENQA), đồng thời luôn là “cánh chim đầu đàn” của ĐHĐN trong các hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định giáo dục với nhiều chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc gia, quốc tế.


Không ngừng cải tiến, đổi mới quản trị ĐH, áp dụng các phương pháp dạy-học tích cực, tăng cường tiềm lực đội ngũ, cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH 

Dấu ấn liên tục được công nhận đạt chuẩn chất lượng quốc tế của Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN thực sự là thành quả to lớn của tập thể Nhà trường không những bồi đắp văn hóa chất lượng, đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan, người học và cộng đồng xã hội mà còn khẳng định thuyết phục học hiệu hàng đầu trong hệ thống giáo dục ĐH nước nhà, có uy tín trong khu vực và quốc tế.


Tiếp tục khẳng định uy tín, học hiệu hàng đầu, tiên phong trong đảm bảo chất lượng và kiểm định giáo dục 

Đây chính là nền tảng vững chắc để Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN tiếp tục mở rộng hợp tác, hội nhập với tiến trình quốc tế hóa giáo dục ĐH, thu hút ngày càng nhiều chuyên gia, giảng viên và lưu học sinh nước ngoài đến học tập, nghiên cứu.

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Nguồn tin, ảnh: Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN

Print
72 Rate this article:
No rating