LIÊN KẾT KHÁC

Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN tổ chức Hội thảo tập huấn triển khai đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO).

Ngày 07/6/2024, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức Hội thảo tập huấn triển khai đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO).

A group of people sitting at a tableDescription automatically generated
Quang cảnh hội thảo

Tham dự hội thảo, có PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch Hội đồng Trường, Ủy viên Ban Chỉ đạo; PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải - Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ chuyên trách; Lãnh đạo các Khoa và đơn vị chức năng; Thành viên Tổ chuyên trách theo Quyết định số 4788/QĐ-ĐHBK ngày 15/12/2023; Trưởng Bộ môn phụ trách chương trình đào tạo và các giảng viên được phân công.

Theo Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (áp dụng đối với các khóa tuyển sinh sau ngày 03/5/2021), quy định một trong những điều kiện để sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp là phải đạt chuẩn đầu ra (CĐR) chương trình đào tạo (CTĐT).

Đồng thời, tại Điều 19 của Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) về chuẩn CTĐT quy định yêu cầu việc đánh giá CTĐT phải dựa trên kết quả đánh giá mức độ đạt được CĐR của CTĐT.

Đáp ứng các yêu cầu của Bộ GD&ĐT, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch triển khai đo lường, đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo theo Quyết định số 4787/QĐ-ĐHBK ngày 15/12/2023 và thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên trách hỗ trợ triển khai Kế hoạch đo lường đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo theo Quyết định số 4788/QĐ-ĐHBK ngày 15/12/2023.

Trước đó, trong tháng 01/2024, Nhà trường cũng đã tổ chức 02 hội thảo về hướng dẫn đo lường, đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO) và chuẩn đầu ra học phần (CLO), nhằm mục đích trao đổi và hướng dẫn các Khoa, giảng viên triển khai hoạt động đo lường người học đạt chuẩn đầu ra.

A person standing at a podium with a microphoneDescription automatically generated
PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải - Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ chuyên trách phát biểu

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải - Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ chuyên trách cho biết: Hội thảo lần thứ 3 nhằm hướng dẫn cho các giảng viên công cụ đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra CTĐT và học phần do Tổ chuyên trách nghiên cứu dựa trên cơ sở dữ liệu tổng hợp từ các CTĐT. Tuy nhiên, dựa theo tình hình thực tế mỗi đơn vị sẽ có các vấn đề phát sinh trong quá trình áp dụng công cụ đánh giá. Chính vì đó, PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải mong muốn, sau hội thảo lần này, các giảng viên sẽ áp dụng thí điểm công cụ đánh giá vào học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 và góp ý, phản hồi để Tổ chuyên trách tiếp tục cải thiện, cập nhật, xây dựng phần mềm đánh giá. Thầy chia sẻ thêm, dự kiến cuối tháng 7/2024, Nhà trường sẽ tổng kết hoạt động đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra CTĐT.

A person standing in front of a large screenDescription automatically generated
TS. Thái Ngọc Sơn trình bày hướng dẫn đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)

Hội thảo gồm các nội dung chính sau:

1. Phần hướng dẫn đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO) do TS. Thái Ngọc Sơn - Trưởng Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật Nhiệt, Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh trình bày;

2. Tiếp đến, các giảng viên thực hành dựa trên sự hướng dẫn của Tổ chuyên trách và trao đổi, thảo luận;

3. Phần trao đổi, hướng dẫn đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra học phần (CLOs).


Tổ chuyên trách cùng các giảng viên đã thảo luận và giải đáp các thắc mắc và các khó khăn trong quá trình đánh giá mức độ đạt CĐR CTĐT và học phần

Đồng thời, tại hội thảo Tổ chuyên trách cùng các giảng viên đã thảo luận và giải đáp các thắc mắc và các khó khăn trong quá trình đánh giá mức độ đạt CĐR CTĐT và học phần. Tổ chuyên trách đã tổng hợp những góp ý của các giảng viên nhằm bổ sung thông tin cho quy trình đánh giá, hướng đến triển khai công tác đánh giá đạt hiệu quả nhất.

A person speaking into a microphoneDescription automatically generated
PGS.TS Nguyễn Đình Lâm -  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Ủy viên Ban chỉ đạo phát biểu

PGS.TS Nguyễn Đình Lâm -  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Ủy viên Ban chỉ đạo cho biết: Đảng ủy Trường đặc biệt quan tâm, theo dõi và chỉ đạo ráo riết vấn đề đánh giá chuẩn đầu ra CTĐT và học phần. Thầy nhấn mạnh, hiện tại thành viên Tổ chuyên trách, bộ phận Công nghệ thông tin đã và đang rất tích cực trong việc tiếp thu phản hồi và cập nhật, xử lý các thuật toán trong khi chạy thử công cụ đánh giá. Thầy hy vọng, các giảng viên sẽ phối hợp cung cấp dữ liệu CTĐT và học phần, góp phần giúp Tổ chuyên trách hoàn thiện phần mềm đánh giá và giúp công tác đánh giá CĐR được diễn ra đúng tiến độ.

Kết quả đo lường người học đạt chuẩn đầu ra được sử dụng cho một số mục đích sau:

- Đo lường mức độ người học đạt CĐR của CTĐT nhằm bảo đảm chất lượng và liên tục cải tiến chất lượng đào tạo dựa trên dữ liệu khảo sát và phân tích đánh giá;

- Làm căn cứ để xét và công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên các khoá tuyển sinh từ năm 2021 trở về sau ;

- Cung cấp kết quả người học tốt nghiệp đạt được những CĐR mà Nhà trường đã tuyên bố với người học và các bên liên quan, cũng như toàn xã hội.

- Cung cấp minh chứng cho công tác kiểm định/đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục và CTĐT của Nhà trường.

Theo Trường Đại học Bách khoa

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

Print
70 Rate this article:
No rating