LIÊN KẾT KHÁC

Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đã Phiên hỗ trợ kỹ thuật về hệ thống đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên thông qua việc áp dụng chỉ số Hiệu suất chính (KPI)

Ngày 6/4, tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đã Phiên hỗ trợ kỹ thuật về hệ thống đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên thông qua việc áp dụng chỉ số Hiệu suất chính (KPI) trong khuôn khổ hoạt động của Dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại học (PHER).

Tham dự sự kiện có GS. Vũ Văn Yêm, Chuyên gia dự án; bà Nguyễn Thị Mai Phương - Phó Giám đốc Dự án PHER và cán bộ trong Tổ công tác Ban Quản lý Dự án PHER - Đại học Indiana. Về phía Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN có PGS.TS. Lê Văn Huy - Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh - Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo một số đơn vị.

PGS.TS. Lê Văn Huy - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Phiên hỗ trợ này nhằm mục đích cung cấp những thông tin và hướng dẫn cần thiết để triển khai và sử dụng hiệu quả hệ thống KPI trong đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý và chuyên viên tại các DUE. GS. Vũ Văn Yêm chia sẻ các nội dung hỗ trợ gồm: Giới thiệu về hệ thống KPI và vai trò của nó trong đánh giá hiệu quả công việc; Quy trình xây dựng hệ thống KPI cho giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên; Các phương pháp thu thập dữ liệu và đánh giá KPI; Sử dụng hệ thống KPI để theo dõi và cải thiện hiệu suất công việc.

GS. Vũ Văn Yêm-Chuyên gia tư vấn Dự án PHER báo cáo 

Tập thể lãnh đạo Nhà trường thống nhất quan điểm chỉ đạo và cam kết triển khai ánh giá cán bộ (giảng viên, cán bộ hành chính, cán bộ quản lý,…) là công việc khá khó, đa dạng vị trí nhưng cần triển khai. Đánh giá chất lượng cán bộ theo năng suất lao động là cần thiết, áp dụng không máy móc; Đo lường, đánh giá, giám sát, điều khiển được và sẽ Xây dựng bộ tiêu chí theo định hướng chiến lược của nhà trường: định hướng ứng dụng, tập trung đào tạo. Trước mắt xây dựng và triển khai thử nghiệm sau đố triển khai trong toàn trường, triển khai trên hê thống MIS. Về lâu dài điều chỉnh các quy chế và xây dựng đề án vị trí việc làm, trả lương theo vị trí việc làm (kèm KPI). Đồng thời, Nhà trường Chỉ đạo thành lập tổ công tác thiện chiến và sát sao theo sự hướng dẫn của chuyên gia dự án PHER.

Phiên hỗ trợ kỹ thuật đã cung cấp những thông tin và hướng dẫn quan trọng để Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN triển khai hiệu quả hệ thống đánh giá cán bộ dựa trên năng suất lao động, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường.

Trung tâm CNTT&T

Print
83 Rate this article:
No rating