LIÊN KẾT KHÁC

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức Hội nghị Đánh giá công tác viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục - phiên bản 1

Ngày 13/4 đến ngày 14/04/2022, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Đánh giá công tác viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục - phiên bản 1.

Về phía Đại học Đà Nẵng có sự tham dự của PGS.TS. Đinh Thành Việt – Trưởng ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục- Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật có: PGS.TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS. Võ Trung Hùng – Phó Hiệu trưởng và 35 thành viên của 7 nhóm chuyên trách.

Đồng thời, có các Thầy Cô giáo hiện đang tham gia viết báo cáo tự đánh giá công tác đào tạo đối với nhóm ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa và Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, PGS.TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu chỉ đạo: "Chủ đề năm học 2021- 2022 là năm học về "Đảm bảo chất lượng giáo dục". Báo cáo tự đánh giá Cơ sở giáo dục –phiên bản 1 là một nỗ lực đáng khen ngợi đối với tập thể các nhóm chuyên trách. Tuy nhiên, cần phải nỗ lực và chuyên nghiệp hơn trong thời gian tới. Sau hội nghị này tất cả các nhóm chuyên trách phải nghiêm túc thực hiện hiệu quả theo kết luận của Hội nghị để đảm bảo phiên bản 2 của báo cáo tự đánh giá được hoàn thiện tốt hơn".

PGS.TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo

PGS.TS. Võ Trung Hùng – Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị

PGS. TS. Đinh Thành Việt – Trưởng ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Đà Nẵng góp ý các báo cáo tự đánh giá

TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng - Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đánh giá công tác viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục - phiên bản 1 là cơ hội để các khách mời, đại biểu, các nhóm chuyên trách và lãnh đạo đạo nhà trường trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến cho bản báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục - phiên bản 1 của toàn trường. Tại Hội nghị này các nhóm chuyên trách được phân công các phụ trách viết các phiếu tiêu chuẩn, tiêu chí phục vụ cho báo cáo tự đánh giá sẽ cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và trên cơ sở đó các nhóm chuyên trách thực hiện cải tiến để từng bước hoàn thiện báo cáo tự đánh giá của nhà trường cho các phiên bản tiếp theo. Theo kế hoạch nhà trường sẽ đăng ký đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học vào tháng 9 năm 2023.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Trung tâm Học liệu và Truyền thông

Print
186 Rate this article:
No rating