LIÊN KẾT KHÁC

Thông tin - Thông báo

Họp Hội đồng Tự đánh giá thông qua các báo cáo Tự đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA

Thực hiện Kế hoạch số 3248/KH-ĐHBK ngày 22/08/2022 về việc tự đánh giá và đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo (CTĐT) của trường Đại học Bách khoa theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA), bao gồm: Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật Nhiệt, Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học; vào ngày 17 và ngày 23/2/2023, Hội đồng Tự đánh giá đã họp thông qua các báo cáo Tự đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA của 04 chương trình đào tạo này.


Các phiên làm việc của Hội đồng Tự đánh giá 04 CTĐT

Tham dự buổi họp, có PGS.TS Nguyễn Hồng Hải – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá; các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá và tổ viết báo cáo tự đánh giá (SAR) của 04 CTĐT: Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật Nhiệt, Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ Sinh học.


Các thành viên Hội đồng Tự đánh giá góp ý bản SAR của 04 CTĐT

Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng Tự đánh giá đã đưa ra nhiều góp ý, nhận xét thiết thực nhằm bổ sung, hoàn thiện các báo cáo tự đánh giá của 04 chương trình đạo tạo (bổ sung minh chứng, format bản báo cáo theo quy định tổ chức AUN-QA, cập nhật dữ liệu, số liệu mới, dịch sang tiếng Anh,…)


PGS.TS Nguyễn Hồng Hải – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá phát biểu góp ý và kết luận tại buổi họp

PGS.TS Nguyễn Hồng Hải – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm định chất lượng, tự đánh giá CTĐT của Nhà trường. Chính vì đó, Thầy đề nghị các chương trình đào tạo nhanh chóng rà soát và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá; tổ chức thẩm định tại Hội đồng Khoa; kiểm tra kỹ lưỡng các minh chứng và lưu ý các mốc thời gian theo quy định của AUN-QA.

A picture containing person, indoor, person, tableDescription automatically generated
Đại diện các khoa, các chương trình đào tạo cảm ơn những ý kiến góp ý của Hội đồng giúp báo cáo được hoàn thiện hơn

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

Print
237 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.