LIÊN KẾT KHÁC

Thông tin - Thông báo

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng chuẩn bị sẵn sàng cho kiểm định quốc tế bởi tổ chức kiểm định Châu Âu HCERES

Từ ngày 29/11/2023 đến ngày 02/12/2023, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức Đợt đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học lần thứ hai theo tiêu chuẩn của Hội đồng cấp cao đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học (HCERES).

HCERES được thành lập theo luật số 2013-660 ngày 22/7/2013 trên cơ sở Cơ quan đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (AERES), là tổ chức đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học độc lập có nhiệm vụ đánh giá các cơ sở đào tạo đại học, các tổ chức nghiên cứu và các chương trình đào tạo.

HCERES (https://www.hceres.fr/fr) là một tổ chức kiểm định uy tín được công nhận bởi Hiệp hội đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Châu Âu - ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) và là thành viên chính thức của Hiệp hội này. HCERES sử dụng Bộ tiêu chuẩn và Hướng dẫn về đảm bảo chất lượng (ESG) trong hệ giáo dục đại học Châu Âu (EHEA). Ngoài các cơ sở đào tạo và nghiên cứu của Pháp, HCERES còn tham gia đánh giá các cơ sở đào tạo và nghiên cứu của các quốc gia thuộc EHEA. Trung bình hàng năm HCERES đánh giá và kiểm định 50 cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu; 630 đơn vị nghiên cứu; 600 chương trình đào tạo đại học; 300 chương trình đào tạo thạc sĩ và 70 chương trình đào tạo tiến sĩ.

Tại Việt Nam, HCERES đã thực hiện đánh giá chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục lần đầu tiên vào năm 2017. Tính đến nay, HCERES đã đánh giá và công nhận chất lượng giáo dục tại 06 cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam và trong năm 2023 thực hiện đợt đánh giá ngoài chu kỳ 2 đối với 04 cơ sở giáo dục đại học: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và  Đại học Bách khoa Hà Nội.

HCERES đã thực hiện đánh giá và kiểm định quốc tế đối với các trường đại học nước ngoài, các tổ chức giáo dục của Pháp ở nước ngoài, các đơn vị nghiên cứu hỗn hợp quốc tế. Bộ tiêu chuẩn của HCERES dùng cho đánh giá các cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu ở nước ngoài gồm 03 lĩnh vực, 17 tiêu chuẩn, 122 tiêu chí (Phiên bản mới 2022):

- Lĩnh vực 1: Quản trị và điều hành;

- Lĩnh vực 2: Chính sách nghiên cứu Khoa học, Đổi mới sáng tạo;

- Lĩnh vực 3: Chính sách giáo dục, người học và môi trường học tập.

Để chuẩn bị cho công tác kiểm định này, cả bốn cơ sở giáo dục đại học gồm: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Tp. HCM và Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN đã chuẩn bị báo cáo tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của HCERES phiên bản mới năm 2022. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN đã hoàn thành và gửi báo cáo tự đánh giá; được tổ chức HCERES xem xét và đồng ý thành lập đoàn chuyên gia để thực hiện các hoạt động đánh giá tại Trường từ ngày 29/11/2023 đến ngày 02/12/2023. Đoàn đánh giá ngoài bao gồm 05 thành viên là những chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đào tạo và quản lý giáo dục đại học và 01 giám sát của Tổ chức HCERES.

Đoàn đánh giá sẽ thực hiện khảo sát, kiểm tra thực tế điều kiện cơ sở vật chất của Trường Đại học; thực hiện phỏng vấn trực tiếp Ban Giám hiệu và Chủ tịch Hội đồng trường, Đại diện Hội đồng trường và Hội đồng Khoa học và Đào tạo, lãnh đạo Khoa/Phòng/Trung tâm, Giảng viên, Nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh, lãnh đạo các trung tâm nghiên cứu (vườn ươm, nền tảng kỹ thuật, sở hữu trí tuệ, ...), Cựu sinh viên, Nhà tuyển dụng, Đối tác nghiên cứu và học thuật trong nước, Các đối tác học thuật quốc tế và sinh viên trong và ngoài nước, Sinh viên đang học tại trường,... với 22 phiên phỏng vấn, khảo sát,... nhằm đảm bảo tính toàn diện trong việc kiểm chứng chất lượng hoạt động đào tạo của Nhà trường.

Kiểm định bởi các tổ chức nước ngoài như ASIIN, AUN-QA, HCERES được xem là thước đo mức độ hội nhập quốc tế của mỗi cơ sở giáo dục. Việc tham gia đánh giá ngoài chu kỳ 2 theo tiêu chuẩn HCERES khẳng định Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN luôn sẵn sàng trong việc đáp ứng chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, luôn nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập và phát triển, vươn xa trong khu vực và trên thế giới.

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

Print
100 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.