LIÊN KẾT KHÁC

Thông tin - Thông báo

Trường Đại học Kinh tế - Tiếp đón đoàn kiểm định chất lượng giáo dục AUN-QA lần thứ 360

Ngày 04 và 6/11, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN đã tiếp đón các chuyên gia đến từ đoàn đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) để sẵn sàng cho đợt đánh giá 4 chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý, Kinh doanh thương mại, Kinh tế, Quản trị nhân lực vào ngày 7-9/11.

Tiếp đón và tặng hoa chúc mừng Trưởng đoàn đánh giá Anan Mungwattana và các kiểm định viên

Thành phần Đoàn kiểm định AUN gồm các chuyên gia đến từ Malaysia, Thái Lan, Philippines. Trong đó có:

PGS.TS. Anan Mungwattana - Trưởng đoàn, kiểm định viên trưởng chương trình đào tạo Hệ thống Thông tin Quản lý.

GS.TS. Suzeini Binti Abd Halim, thành viên Hội đồng AUN-QA, kiểm định viên trưởng chương trình đào tạo Kinh tế.

Giáo sư Rowena L.Escolar Chua, RN, kiểm định viên trưởng chương trình đào tạo Kinh doanh Thương mại.

Ông Prem Anand M Arjunan, Kiểm định viên trưởng Chương trình đào tạo Quản trị Nhân lực.

PGS.TS Kanog - on Rungrojngarmcharoen, Kiểm định viên chương trình đào tạo Kinh doanh Thương mại.

TS. Jiraporn Intrasai, kiểm định viên chương trình đào tạo Kinh tế.

TS. Julita Robles, Kiểm định viên chương trình đào tạo Hệ thống Thông tin Quản lý.

TS. Myrna P.Quinto, Kiểm định viên chương trình đào tạo Quản trị nhân lực.

Bà Soranee Chuyingsakultip, Trợ lý Giám đốc AUN-QA, Ban Thư ký AUN-QA, Thái Lan.

Đón kiểm định viên Suzeini Binti Abd Halim 

Tiếp đón kiểm định viên Rowena L.Escolar Chua và Julita Robles

Đại diện Ban lãnh đạo Khoa các chương trình đào tạo được đánh giá đợt này đã ra sân bay đón đoàn đánh giá AUN.

Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN đã chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục 04 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 360 vào 3 ngày 7-9/11 sắp tới.

Theo kế hoạch, các chuyên gia sẽ làm việc với các bên liên quan gồm khảo sát nghiên cứu các tài liệu, báo cáo tự đánh giá và các minh chứng kèm theo; phỏng vấn các bên liên quan của chương trình đào tạo được đánh giá như lãnh đạo khoa, bộ môn, giảng viên, sinh viên, cán bộ phục vụ, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng; khảo sát thực tế và đánh giá toàn bộ các điều kiện về cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học...

Trường Đại học Kinh tế sẵn sàng cho công tác kiểm định chất lượng AUN

 

Trung tâm CNTT & TT - Trường ĐH Kinh tế

Print
137 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.