LIÊN KẾT KHÁC

Công văn về việc phối hợp tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên chính năm 2019

Ngày 25/6/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 945/NGCBQLGD-CSNGCB về việc phối hợp tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên chính năm 2019.

Xem chi tiết Công văn tại đây!

Print
199 Rate this article:
No rating