LIÊN KẾT KHÁC

Công văn về việc tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên chính năm 2019

Ngày 20/6/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 2617/BGDĐT-NGCBQLGD về việc tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên chính năm 2019.

xem chi tiết Công văn tại đây!

Print
256 Rate this article:
No rating