LIÊN KẾT KHÁC

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC NĂM 2020

STT Đơn vị Số lượng người làm việc, HĐ 68 có mặt đến Xác định số lượng người làm việc, HĐ 68 cần thiết đến Chi tiết danh mục vị trí việc làm

1

Trường Đại học Bách khoa

 

570

621

Biểu số 2.1

2

Trường Đại học Kinh tế

 

402

445

Biểu số 2.2

3

Trường Đại học Sư phạm

 

327

504

Biểu số 2.3

4

Trường Đại học Ngoại ngữ

 

315

388

Biểu số 2.4

5

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

 

214

230

Biểu số 2.5

6

Trường ĐH CNTT&TT Việt-Hàn

 

73

233

Biểu số 2.6

7

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

 

92

100

Biểu số 2.7

8

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh

 

32

50

Biểu số 2.8

9

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên

 

19

19

Biểu số 2.9

10

Trung tâm Phát triển Phần mềm

 

33

51

Biểu số 2.10

11

Trung tâm Kiểm định chất lượng

 

4

14

Biểu số 2.11

12

Cơ quan và các đơn vị thuộc ĐHĐN

 

253

393

Biểu số 2.12

 

TỔNG

2334

3048

 

Print
1235 Rate this article:
3.0