LIÊN KẾT KHÁC

Đào tạo bồi dưỡng

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC ĐI HỌC TẬP, CÔNG TÁC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
(tính đến tháng 12/2021)

 

STT

Đơn vị

Nước ngoài

Trong nước

Thạc sỹ

Tiến sỹ

Dài hạn khác

Thạc sỹ

Tiến sỹ

BD

Sau TS

T.Anh

Thực tập

01

Trường ĐH Bách khoa

0

43

0

10

0

0

0

14

02

Trường ĐH Kinh tế

0

24

0

3

0

 

0

5

03

Trường ĐH Sư phạm

0

21

0

2

0

 

1

31

04

Trường ĐH Ngoại ngữ

3

22

0

0

1

 

2

12

05

Trường Đại học SPKT

0

13

0

2

0

 

0

8

06

Trường ĐHCNTT Việt Hàn

0

12

0

1

0

 

0

3

07

Cơ quan ĐHĐN

0

1

0

0

0

 

0

5

08

Khoa Y Dược

0

3

0

0

0

 

5

1

09

Viện VN-UK

0

2

0

0

0

 

0

0

10

Phân hiệu KonTum

0

9

0

0

0

 

0

1

Tổng cộng ĐHĐN

3

150

19

9

80

 

Print
826 Rate this article:
No rating