LIÊN KẾT KHÁC

Giới thiệu nhà giáo xét tặng Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm 2021

Triển khai công văn số 2469/SGDĐT-VP ngày 22/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc giới thiệu nhà giáo xét tặng Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm 2021, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đề nghị các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc triển khai xét, đề cử 01 nhà giáo tiêu biểu/đơn vị, gửi về ĐHĐN để xét chọn, trình Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Hạn cuối gửi hồ sơ về ĐHĐN qua Ban Tổ chức Cán bộ trước ngày 15/9/2021

Chi tiết Công văn 2469

Biểu mẫu đính kèm (Quy định của thành phố, Phiếu thẩm định tiêu chí, Báo cáo đề nghị)

Print
620 Rate this article:
2.6