LIÊN KẾT KHÁC

Hội nghị Tổng kết công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Ngày 16-17/12/2022, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; tập huấn công tác VSTBPN tại Đại học Huế.

Hơn 100 đại biểu tham dự Hội nghị đến từ Ban VSTBPN các Sở GDĐT và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ; trong đó, đoàn Đại học Đà Nẵng có 14 đại biểu đến từ Ban VSTBPN ĐHĐN và Ban VSTBPN của 06 trường đại học thành viên (Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn).

Đoàn Đại học Đà Nẵng tham dự Hội nghị

Trong sáng 16/12, Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh chủ trì Hội nghị, tổng kết hoạt động VSTBPN năm 2022, báo cáo làm rõ việc thực hiện tốt 12 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục, Bộ GDĐT thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác VSTBPN và bình đẳng giới của ngành Giáo dục; đánh giá việc triển khai, thực hiện công tác VSTBPN tại các đơn vị, đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện các mục tiêu đề ra tại Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.


Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu kết luận

Dù đã từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình song thực tế cho thấy phụ nữ vẫn đối mặt những rào cản, thách thức đến từ đặc điểm giới cũng như cơ chế, chính sách còn có điểm bất cập, vẫn gặp nhiều trở ngại, hạn chế trên con đường phấn đấu. Từ thực tiễn đó, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cổ vũ phụ nữ cố gắng vươn lên, nỗ lực hoàn thiện bản thân, dám nói lên quan điểm của mình và nắm giữ các vị trí lãnh đạo, có như vậy mới đảm bảo VSTBPN và bình đẳng giới bền vững.

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị tăng cường vai trò của người đứng đầu trong việc thúc đẩy VSTBPN và bình đẳng giới ở các đơn vị; đẩy mạnh công tác tham mưu lãnh đạo để phân khai kinh phí, nội dung hoạt động tương ứng đảm bảo cho công tác bình đẳng giới và VSTBPN được triển khai hiệu quả, bám sát các mục tiêu cụ thể trong Kế hoạch hành động VSTBPN và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

Trong chiều 16/12 và sáng 17/12, các đại biểu tham gia tập huấn với 02 nội dung:
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo công tác VSTBPN và bình đẳng giới; thay đổi nhận thức về giới và vai trò của định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Thông qua hội nghị tập huấn, bên cạnh việc cập nhật thông tin, kiến thức liên quan đến việc triển khai các nhiệm vụ về công tác bình đẳng giới và VSTBPN, đây cũng là dịp các đại biểu cùng nhau trao đổi, chia sẻ những sáng kiến, cách làm mới, tìm ra giải pháp khắc phục những vấn đề khó khăn, bất cập trong việc triển triển khai công tác VSTBPN và bình đẳng giới, nhằm nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả của công tác trong thời gian tới.

Print
114 Rate this article:
4.0