LIÊN KẾT KHÁC

Liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Ban Tổ chức Cán bộ - Phòng 211, 215, 216, 217, Tầng 2 - Tòa nhà A - 41 Lê Duẩn - TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3846989, 0236.3892046, 0236.3818742

Website: http://www.udn.vn/bantccb

Email: bantccb@ac.udn.vn

 

 

Print
1236 Rate this article:
3.3