LIÊN KẾT KHÁC

Quy trình nâng bậc lương - Đại học Đà Nẵng

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, viên chức của Đại học Đà Nẵng.

Áp dụng đối với:

  • Cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng xếp lương theo các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ (có hệ số lương) lập được thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được các cấp có thẩm quyền công nhận (bằng văn bản) thỏa mãn các điều kiện sau thì được xét nâng bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng :

- Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong chức danh nghề nghiệp (ngạch).

- Còn thiếu từ 12 tháng trở xuống (tính đến hết 31/12 hàng năm) để được nâng bậc lương thường xuyên.

  • Cán bộ, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu nếu thuộc đối tượng khoản a, Điều 1 khi chọn chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc thì phải tuân thủ quy chế này.

Xem chi tiết tại đây.

Print
792 Rate this article:
.5