LIÊN KẾT KHÁC

Tập huấn viết báo cáo thành tích, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Bộ và cấp Nhà nước

Tập huấn viết báo cáo thành tích, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Bộ và cấp Nhà nước

Được sự cho phép của Giám đốc ĐHĐN, ngày 21/9/2021, Ban Tổ chức Cán bộ đã phối hợp với Vụ Thi đua Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi tập huấn trực tuyến nhằm phổ biến một số quy định chung, hướng dẫn viết báo cáo thành tích và hoàn thiện hồ sơ thi đua khen thưởng cấp Bộ, cấp Nhà nước.

Hình 1. Quang cảnh buổi tập huấn

Buổi tập huấn có sự tham dự của 120 viên chức. Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo: Vụ Thi đua Khen thưởng. Về phía Đại học Đà Nẵng, gồm: TS. Huỳnh Phương Nam, Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ, Chủ trì buổi tập huấn, ThS. Lê Ngọc Khánh, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ và các cán bộ, viên chức phụ trách thi đua khen thưởng trong toàn Đại học Đà Nẵng và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định và được Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đại học Đà Nẵng thông qua, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xét, tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2020-2021.

 

Hình 2. Các thành viên tham gia buổi tập huấn

          Buổi tập huấn đã nghe chị Lê Phương Hiền, Vụ Thi đua Khen thưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phổ biến một số quy định chung về công tác thi đua khen thưởng, hướng dẫn chi tiết cách viết báo cáo thành tích, hoàn thiện hồ sơ thi đua khen thưởng cho tập thể, cá nhân và chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, bình xét thi đua khen thưởng. Các thành viên tham dự đã đặt một số câu hỏi có liên quan và đã được Vụ Thi đua Khen thưởng trả lời cụ thể, đầy đủ.

          Buổi tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp, các cá nhân tham dự buổi tập huấn đã nắm rõ, đầy đủ các nội dung.

Print
682 Rate this article:
5.0