LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 Đại học Đà Nẵng thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022.

Kính mời xem Thông báo số 1046/TB-ĐHĐN dưới đây. 

 

Print
391 Rate this article:
3.3