LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2019

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu, vị trí, điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng

a) Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu (trừ Trung tâm Phát triển Phần mềm).

b) Vị trí, điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng: Chi tiết như Thông báo số 3229/TB-ĐHĐN kèm theo.

2. Hình thức tuyển dụng viên chức: Theo hình thức xét tuyển viên chức được quy định tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại hợp đồng công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định 161/2018/NĐ-CP). Các ứng viên dự tuyển tham gia 02 vòng xét tuyển như sau:

  a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

  b)Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thời gian phỏng vấn 30 phút. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3Hồ sơ dự tuyển viên chức

Toàn bộ hồ sơ của người dự tuyển đựng trong túi bìa cứng, ngoài bì hồ sơ ghi rõ “Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức (vị trí dự tuyển, đơn vị đăng ký dự tuyển)” và thông tin cá nhân (họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, điện thoại và địa chỉ liên lạc. Thành phần hồ sơ dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển kèm theoNghị định số 161/2018/NĐ-CP;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản saocác văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển có chứng thực của của cơ quan có thẩm quyền (người dự tuyển phải ghi cam đoan là được sao yđúng từ bản chính, do người dự tuyển ký tên và chịu trách nhiệm trước pháp luật). Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học tại Việt Nam hoặc học tại nước ngoài thì phải được dịch thuật sang tiếng Việt có chứng thực và được Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Quản lý chất lượng) công nhận;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao bằng khen, giấy khen và giấy chứng nhận hưởng chính sách, giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- 02 (hai) phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận và 2 ảnh chân dung cỡ 4×6 cm trên nền màu trắng trong thời gian nhiều nhất03 tháng tính đến thời điểm thông báo.

Người dự tuyểnhoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự tuyển. Trường hợp khai không đúng sự thật,người dự tuyểnsẽ bị loại khỏi danh sách tuyển dụng hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ tuyển dụng

a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08h00, ngày 03/10/2019 đến 17h30, ngày 04/11/2019 trong giờ hành chính. Nộp hồ sơ sau thời gian trên đều không hợp lệ.

b) Địa điểm nhận hồ sơ

- Nộp trực tiếp tại Ban Tổ chức Cán bộ,ĐHĐN, Phòng 215, số 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵnghoặc gửi qua đường bưu điện;

- Nộp trực tiếp tại đơn vị có vị trí dự tuyển;

Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký xét tuyển vào 01 vị trí. Trường hợp người dự tuyển nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện dự tuyển hoặc nộp hồ sơ vào 02 vị trí của 01 đơn vị hoặc nộp hồ sơ vào 02 đơn vị trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc sẽ bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng. ĐHĐN không hoàn trả hồ sơ đã đăng ký dự tuyển.

5. Thời gian, địa điểm xét tuyển: Dự kiến tổ chức xét tuyển trong tháng 11/2019 tại ĐHĐN, số 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng.

6. Phí tuyển dụng: Người đủ điều kiện nộp hồ sơ tuyển dụng nộp phí tuyển dụng 500.000VNĐ, theo quy định tại Thông tư số 228/2019/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

7. Liên hệ: Mọi thông tin về công tác tuyển dụng năm 2019, vui lòng liên hệ:

- Ban Tổ chức Cán bộ, ĐHĐN, Phòng 215, số 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng;

- Điện thoại: 0236.3892.046 (trong giờ hành chính);

- Email: bantccb@ac.udn.vn.

Ngoài ra, ứng viên có thể liên hệ trực tiếp đơn vị có vị trí tuyển dụng để được giải đáp hoặc trao đổi các thông tin có liên quan.

Chi tiết như Thông báo số 3229/TB-ĐHĐN kèm theo tại đây!

Trân trọng thông báo./.

Print
263 Rate this article:
No rating