LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 năm 2021

 

Đại học Đà Nẵng thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 năm 2021. 

Xem Thông báo 870/TB-ĐHĐN dưới đây. 

Tài liệu để tải về

Print
486 Rate this article:
No rating