LIÊN KẾT KHÁC

Đại học Đà Nẵng công bố các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý

Ngày 05/9, tại cuộc họp Giao ban Cơ quan Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) (tháng 8/2023), PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN đã trao các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các viên chức quản lý (nhiệm kỳ 05 năm).


Giám đốc ĐHĐN (chính giữa) trao các  Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 

Theo đó, ThS. Nguyễn Văn Hân được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Kế hoạch-Tài chính ĐHĐN (Quyết định số 3456/QĐ-ĐHĐN).

TS. Đoàn Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý Cơ sở vật chất và Đầu tư ĐHĐN (Quyết định số 3465/QĐ-ĐHĐN).

ThS. Ngô Thị Hương Giang được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Thanh tra và Pháp chế ĐHĐN (Quyết định số 3799/QĐ-ĐHĐN).

TS. Huỳnh Minh Sơn được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN (Quyết định số 3463/QĐ-ĐHĐN).

ThS. Lê Thị Thanh Nhàn được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN (Quyết định số 3464/QĐ-ĐHĐN).


Ban Giám đốc ĐHĐN tặng hoa chúc mừng

Ban Giám đốc ĐHĐN đã tặng hoa chúc mừng các tân viên chức quản lý, đồng thời Giám đốc ĐHĐN mong muốn, tin tưởng các đồng chí vừa được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sẽ tiếp tục phát huy những phẩm chất, năng lực, cùng tập thể lãnh đạo của các đơn vị nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển của đơn vị và ĐHĐN.

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

 

Print
159 Rate this article:
No rating