LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo Học bổng Thạc sĩ năm học 2024 của Trường Quản lý và Chính sách công Hàn Quốc (KDI)

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chương trình Học bổng Thạc sỹ năm học 2024 của Trường Quản lý và Chính sách công Hàn Quốc (KDI) như sau:

Đối tượng: Ứng viên đang công tác tại các cơ quan nhà nước;

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ (có thể được hoàn thành trong vòng 01 năm);

Giá trị học bổng: miễn toàn phần học phí, trợ cấp sinh hoạt phí hàng tháng, nhà ở trong kí túc xá.

Hạn nộp hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ qua cổng đăng kí online cho kì học mùa Xuân 2024, từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023.

Mọi thông tin chi tiết và thắc mắc về học bổng, ứng viên  liên hệ Văn phòng Trường theo địa chỉ internationaladmissions@kdis.ac.kr hoặc qua số điện thoại 044-550-1175/1220.

Print
163 Rate this article:
No rating