LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2024

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN năm 2024.

Link đăng ký dự tuyển: https://forms.gle/ScfM9MMR8zMMJpzV8

Chi tiết tại Công văn số 683/TB-ĐHĐN dưới đây.

 

Print
337 Rate this article:
2.5