LIÊN KẾT KHÁC

Quy trình, thủ tục cử CBVC đi dự tuyển sau đại học

CBVC làm hồ sơ xin dự tuyển chương trình đào tạo sau đại học trình Lãnh đạo đơn vị đang công tác có ý kiến và phê duyệt, gửi hồ sơ về ĐHĐN qua Ban Tổ chức Cán bộ theo các bước như sau:

Bước 1. CBVC làm hồ sơ xin dự tuyển chương trình đào tạo sau đại học trình Lãnh đạo đơn vị đang công tác có ý kiến và phê duyệt, gửi hồ sơ về ĐHĐN qua Ban Tổ chức Cán bộ. Hồ sơ gồm:

- Đơn xin dự tuyển (có ý kiến đồng ý, nhận xét của Lãnh đạo Khoa, Phòng (Tổ) và Thủ trưởng đơn vị sử dụng, quản lý CBVC);

- Thông báo tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các cơ sở đào tạo;

- Một số giấy tờ theo quy định có liên quan khác.

Bước 2. Ban Tổ chức Cán bộ căn cứ vào các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định trình Giám đốc ĐHĐN xem xét, quyết định;

c) Sau khi được Giám đốc ĐHĐN phê duyệt, Ban Tổ chức Cán bộ trình Giám đốc ĐHĐN ký và ban hành công văn cử CBVC đi dự tuyển.

Bước 3. CBVC nhận Công văn, hồ sơ (nếu có) và nộp cho cơ quan có liên quan.

Print
466 Rate this article:
No rating