LIÊN KẾT KHÁC

Quy trình công việc

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021

12/03/2021

Trong nhiều trường hợp, lao động chưa đến tuổi nghỉ hưu hoặc gần đến tuổi nhưng sức khỏe không còn đảm bảo… có thể về hưu sớm mà vẫn được hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp. Vậy, chế độ nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021 của người lao động được quy định như thế nào?

Quy trình xét tuyển viên chức

15/01/2021

Quy trình xét tuyển viên chức được thực hiện theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cụ thể như sau:

Quy trình thi tuyển viên chức

15/01/2021

Quy trình thi tuyển viên chức được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cụ thể như sau:

Quy trình xây dựng hồ sơ, thành phần hồ sơ viên chức

14/01/2021

Hồ sơ quản lý viên chức được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 09/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cụ thể như sau:

Quy trình nhận xét, đánh giá viên chức phục vụ công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

14/01/2021

1. Trước khi thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với viên chức lãnh đạo, quản lý, đơn vị phải thực hiện đánh giá viên chức (có xác nhận bằng văn bản).

Quy trình, thủ tục thu nhận CBVC đã hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học

14/01/2021

CBVC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng sau khi hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng, được Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ hoặc Thạc sĩ công nhận, trong thời hạn 07 ngày làm việc (đối với đào tạo ở trong nước); 30 ngày làm việc (đối với đào tạo ở ngoài  nước), CBVC phải trình diện tại đơn vị đang công tác, hoàn thiện hồ sơ và trình ĐHĐN qua Ban Tổ chức Cán bộ. 

Quy trình, thủ tục cử CBVC đi đào tạo

14/01/2021

Sau khi có kết quả trúng tuyển hoặc thư mời (giấy xác nhận) của cơ sở đào tạo, CBVC làm hồ sơ trình Lãnh đạo đơn vị đang công tác có ý kiến và phê duyệt, gửi hồ sơ về ĐHĐN qua Ban Tổ chức Cán bộ. 

Quy trình, thủ tục cử CBVC đi dự tuyển sau đại học

14/01/2021

CBVC làm hồ sơ xin dự tuyển chương trình đào tạo sau đại học trình Lãnh đạo đơn vị đang công tác có ý kiến và phê duyệt, gửi hồ sơ về ĐHĐN qua Ban Tổ chức Cán bộ.

Quy trình thành lập Hội đồng trường các trường đại học thành viên

06/01/2021

Khi trường đại học thành viên chưa có Hội đồng trường hoặc trước khi kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng trường hiện tại ít nhất 30 ngày làm việc, Tập thể lãnh đạo trường chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thực hiện quy trình thành lập Hội đồng trường dưới sự chỉ đạo và giám sát của Tổ công tác ĐHĐN và hoàn thiện hồ sơ trình ĐHĐN xem xét, công nhận gồm các bước như sau:

Quy trình bình xét, lựa chọn, suy tôn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

06/01/2021

1. Đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hàng năm

a) Thời gian tổ chức xét: Trước tháng 7 hàng năm, các đơn vị tiến hành bình xét, bỏ phiếu bình chọn, công nhận hoặc đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo thẩm quyền được phân cấp.

b) Quy trình xét duyệt