Công văn số 926/ĐHĐN-ĐT về việc triển khai công tác tuyển sinh chính quy 2017

21/03/2017

Để triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm chính quy năm 2017, Giám đốc Đại học Đà Nẵng yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện công tác theo kế hoạch đề ra.

Xem toàn văn nội dung tại đây.