Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy theo văn bản hợp nhất

05/08/2014

Ngày 25/4/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 12/VBHN-BGDĐT hợp nhất quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

Xem văn bản hợp nhất tại đây.

Xem quy chế tuyển sinh theo văn bản hợp nhất tại đây.