Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

05/08/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 18/7/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học tại Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2014.

Xem toàn bộ Thông tư tại đây.