Quyết định số 729/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

23/05/2016

Xem nội dụng tại đây.